Logo Ruimtevolk klein
projecten

1 januari 2016 • RUIMTEVOLK

Van Onderop! Kennisprogramma over samenwerking in dorpen

Kennisprogramma over initiatieven 'van onderop' voor bewoners, ondernemers, bestuurders, ambtenaren en professionals.

Door heel Nederland nemen bewoners en ondernemers initiatieven ‘van onderop’ om hun leefomgeving te verbeteren, bijvoorbeeld door leegstaande, beeldbepalende gebouwen te herbestemmen of de openbare ruimte opnieuw in te richten. Dit soort initiatieven biedt interessante perspectieven in krimpgebieden. Maar deze relatief nieuwe manier van samenwerken levert vaak ook vragen op, zowel bij initiatiefnemers als bij betrokken bestuurders en ambtenaren.

Het kennisprogramma Van Onderop! ondersteunt initiatiefnemers en professionals in krimp- en anticipeerregio’s met een programma gericht op kennisuitwisseling. het doel is om initiatieven en samenwerkingen tussen bewoners, ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties een stap verder te brengen. Dit gebeurt door middel van kennisuitwisseling, het leggen van verbindingen tussen partijen van binnen en buiten de regio en door het bieden van een podium aan succesvolle en inspirerende initiatieven.

Dorpenlab Holwerd

Dorpenlabs

Net als in 2013 en 2014 staan er weer Dorpenlabs op het programma. De kennisbehoefte van initiatiefnemers staat hierin centraal. Met lokale energie én expertise van buitenaf gaan we op zoek naar antwoorden op concrete kennisvragen van initiatiefnemers. Het doel van de Dorpenlabs is om initiatiefnemers en betrokkenen een stap verder te brengen in hun project. Initiatiefnemers bepalen de agenda van de Dorpenlabs. Partijen die hier kosteloos gebruik van willen maken en hun kennisvragen willen agenderen, kunnen via onderstaande gegevens contact opnemen.
Ga voor mee informatie naar de website

Dorpenacademie

Speciaal voor professionals en bestuurders van overheden, woningcorporaties en maatschappelijke instellingen zijn er drie kennisbijeenkomsten. De samenwerking tussen professionals en initiatiefnemers rondom de herbestemming van beeldbepalende gebouwen staat hierin centraal: hoe matchen beide werelden? Op basis van de kennisvragen van de deelnemers wordt een programma samengesteld met experts, succesvolle initiatiefnemers en intervisie.
Ga voor mee informatie naar de website

Meer informatie en aanmelden

 —

Foto boven: Lauradorp (Bron: Wikipedia)