Logo Ruimtevolk klein
projecten

31 oktober 2018 • RUIMTEVOLK

Casestudie Land van Cuijk

Het platteland heeft te maken met schaalvergroting, leegstand, de wateropgave, een tanende biodiversiteit, demografische veranderingen en de energietransitie. Met de Brabantse regio Land van Cuijk als casus, werken wij aan kennis en inzicht in de manier waarop deze opgaven samenhangen en op elkaar inwerken en verkennen we mogelijke toekomstscenario’s.

Het platteland heeft onder andere te maken met schaalvergroting, leegstand, de wateropgave, een tanende biodiversiteit, demografische veranderingen en de energietransitie. Momenteel blijkt echter dat inzicht in de omvang en samenhang tussen deze opgaven ontbreekt. Dit is cruciaal, omdat het nieuwe toekomstperspectief voor het buitengebied zal liggen in het slim combineren van oplossingen voor de verschillende opgaven.

Met de Brabantse regio Land van Cuijk als casus, werken wij aan kennis en inzicht in de manier waarop deze opgaven samenhangen en op elkaar inwerken en verkennen we mogelijke toekomstscenario’s. Voor Land van Cuijk brengen we de regiospecifieke opgave in kaart en scherpen we het gesprek over de toekomst van het buitengebied aan.

De casestudie wordt gefinancierd door de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed en wordt uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Cuijk, Sint Anthonis, Grave, Boxmeer, Mill en Sint Hubert, en  BrabantKennis.