Logo Ruimtevolk klein

projecten

1 mei 2017 • Redactie

De nieuwe wijkaanpak: Zilverkamp Huissen

De bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisatie, de gemeente Lingewaard en de provincie Gelderland willen gezamenlijk een impuls geven aan de kwaliteit en leefbaarheid van de wijk Zilverkamp in Huissen. Ambitie is om dit jaar te experimenteren met nieuwe vormen van samenwerking en voor de middellange termijn een gedragen en vooral uitvoeringsgericht wijkontwikkelingsplan op te stellen. Op dit moment wordt vormgegeven aan een vernieuwend en interactief proces, waarin nieuwe verbindingen worden gelegd en de gemeentelijke organisaties wordt meegenomen in een nieuw wijkgericht denken en werken. RUIMTEVOLK is gevraagd om dit proces te begeleiden en te ondersteunen bij de strategieontwikkeling.

Meer informatie volgt.