Logo Ruimtevolk klein
projecten

7 november 2017 • RUIMTEVOLK

De ondernemende binnenstad

De naschokken van de economische crisis, de verschuiving van offline naar online verkoop en demografische transities zoals de vergrijzing hebben stevig ingegrepen op het gezicht van Nederlandse binnensteden. RUIMTEVOLK gaat in samenwerking met Fontys Hogescholen onder het programma ‘De Ondernemende Binnenstad’ aan de slag met de toekomst van aanloopstraten in Oss en Roosendaal.

De naschokken van de economische crisis, de verschuiving van offline naar online verkoop en demografische transities zoals de vergrijzing hebben stevig ingegrepen op het gezicht van Nederlandse binnensteden. In de aanloopstraten van middelgrote steden zoals Oss en Roosendaal is de impact van deze ontwikkelingen sterk terug te zien: er is sprake van veel leegstand. Een scherpe visie op de toekomst van deze aanloopstraten is nodig. Welke rol vervullen de straten in het centrum? Welke functies moeten hierbij centraal staan? Welke handelingsperspectieven komen hieruit voort voor stakeholders?

In Roosendaal en Oss heeft RUIMTEVOLK samen met betrokken ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeenteambtenaren en centrummanagers door middel van interactieve workshops toegewerkt naar een gezamenlijk toekomstbeeld voor een aantal geselecteerde aanloopstraten.

Workshop Ondernemende Binnenstad in Oss