Logo Ruimtevolk klein
projecten

12 augustus 2017 • RUIMTEVOLK

De staat van Oosterhout

Het Brabantse Oosterhout werkt aan een integrale langere termijnvisie op de ontwikkeling van de gemeente. In navolging van de studie Midsize Brabant gaat daarbij expliciet aandacht uit naar de trends die op de middelgrote stad afkomen en naar de positie van Oosterhout in de regio. De eerste stap is een analyse van het 'DNA' en functioneren van de stad en de regio.

RUIMTEVOLK heeft deze analyse en het interactieve proces verzorgd. Economie, samenleving, ruimtelijke structuur en het functioneren van de vastgoedmarkt en lokaal bestuur stonden daarin centraal. De analyse kreeg inhoud aan de hand van studie, interviews en themabijeenkomsten die de basis vormen voor de langeretermijnvisie. Met de Staat van Oosterhout heeft de gemeente een aansprekend product in handen om de vele belanghebbenden in de gemeente te betrekken bij het gesprek over en het werken aan de toekomst van Oosterhout.