Logo Ruimtevolk klein

projecten

12 februari 2017 • Redactie

Het DNA van Oosterhout

Het Brabantse Oosterhout werkt aan een integrale langere termijnvisie op de ontwikkeling van de gemeente. In navolging van de studie Midsize Brabant gaat daarbij expliciet aandacht uit naar de trends die op de middelgrote stad afkomen en naar de positie van Oosterhout in de regio. De eerste stap is een analyse van het 'DNA' en functioneren van de stad en de regio.

RUIMTEVOLK verzorgt deze analyse en het interactieve proces. Daarbij gaat aandacht uit naar economie, samenleving, ruimtelijke structuur en het functioneren van de vastgoedmarkt en lokaal bestuur. De analyse zal inhoud krijgen aan de hand van studie, interviews en themabijeenkomsten en de basis vormen voor de langere termijnvisie. Met de Staat van Oosterhout heeft de gemeente een aansprekend product in handen om de vele belanghebbenden in de gemeente te betrekken bij het gesprek over en het werken aan de toekomst van Oosterhout.

(Foto: Bas Leenders (CC BY-SA 2.0))