Logo Ruimtevolk klein
projecten

3 april 2018 • RUIMTEVOLK

Energieanalyse Hardinxveld-Giessendam

De gemeente Hardinxveld-Giessendam wil aan de slag met de energietransitie. Om te bepalen welke bijdrage de gemeente Hardinxveld-Giessendam kan leveren aan de ambities van de regionale energiestrategie Drechtsteden is RUIMTEVOLK gevraagd om een energieanalyse uit te voeren. Hiermee wordt de energieopgave, -potentie en ruimtelijke impact van zonne- en windenergie van de gemeente inzichtelijk.

We zetten op een rij wat slimme energieprojecten zijn op de korte en lange termijn. Aan de hand van deze mogelijke projecten bieden wij de gemeente houvast om een eerste stap te zetten richting de uitwerking van een lokale energiestrategie. Daarmee wordt ook helder wat de input van de gemeente kan zijn in de regionale energiestrategie van de Drechtsteden.