Logo Ruimtevolk klein
projecten

28 februari 2018 • RUIMTEVOLK

Energietafels Holland Rijnland

In de regio Holland Rijnland werken veertien gemeenten samen om in 2050 energieneutraal te zijn. De energieopgave is groot en de vraag is waar te beginnen om de regio energieneutraal te maken. RUIMTEVOLK ondersteunt partijen bij het ontwikkelen van handelingsperspectieven en inzichten voor het uitvoeringsplan voor zonne- en windenergie. In een aantal energietafels onderzoeken we wat de sociale, economische en ruimtelijke randvoorwaarden zijn die stakeholders in de regio ervaren.

Eigenaarschap van de opgave is cruciaal voor het slagen van een aanpak. Stakeholders worden dan ook betrokken om inhoudelijk mee te denken, maar vooral ook om met hen te praten over rollen, verantwoordelijkheden en samenwerkingsvormen die nodig zijn om de te versnellen. Door het spelen van een gemeenschappelijk energiespel wordt achterhaald wanneer stakeholders een energieplan wel of niet acceptabel vinden. RUIMTEVOLK heeft de oogst van de interactieve sessies vertaald naar sociale, economische en ruimtelijke randvoorwaarden voor wind- en zonneparken in relatie tot andere maatschappelijke opgaven in de regio.

Dit project voert RUIMTEVOLK uit in samenwerking met Posad.