Logo Ruimtevolk klein
projecten

6 oktober 2018 • RUIMTEVOLK

Implementatie Omgevingswet: vliegwiel voor vernieuwing

De implementatie van de Omgevingswet biedt mogelijkheden om visievorming, omgevingsbeleid, werkprocessen en organisatieontwikkeling in het fysieke domein een flinke boost te geven. RUIMTEVOLK adviseert en ondersteunt hierbij verschillende overheden.

In aanloop naar de invoering van de Omgevingswet bereiden overheden door heel Nederland zich momenteel voor op de komst van deze nieuwe wetgeving. De nieuwe wet biedt mogelijkheden en een uniek momentum om op lokaal en regionaal niveau vorm te geven aan integrale manier van werken en om de leef- en systeemwereld dichter bij elkaar te brengen. RUIMTEVOLK begeleidt momenteel verschillende overheden om deze kansen in kaart te brengen en door integrale processen te ontwerpen waarin een verbinding wordt gelegd tussen visievorming, cultuur- en organisatieverandering, implementatie en inzet van instrumenten.

Adviseur Brechtje van Boxmeer: “De Omgevingswet kun je framen als een grootse cultuuromslag, maar wij zien het als een logische vertaling van een beweging die past bij deze tijd en de huidige samenleving: ruimte voor functieverandering, initiatief en een gebiedsgerichte aanpak van maatschappelijke opgaven. De implementatie biedt mogelijkheden om visievorming, omgevingsbeleid, werkprocessen en organisatieontwikkeling in het fysieke domein een flinke boost te geven. Een boeiend samenspel tussen inhoud en proces, van verandering in denken en vooral doen.”

Op dit momenten ondersteunen en adviseren we onder andere: gemeente Emmen, gemeente Berg en Dal, gemeente Wijdemeren, gemeente Bronckhorst, gemeente Ede en de regio Lopikerwaard. In 2017 begeleidden we de nationale Pilot Omgevingsvisie.