Logo Ruimtevolk klein
projecten

11 september 2016 • RUIMTEVOLK

Kennisnetwerk Energie en Ruimte

RUIMTEVOLK bouwt momenteel aan een kennisprogramma en -netwerk rondom de ruimtelijke accommodatie van de energietransitie.

De energietransitie is met stip de ruimtelijke opgave voor de komende jaren. Zowel het omgevingsbeleid als de ruimtelijke professionals moeten dienstbaar worden aan de immense opgave om duurzame energie samen met alle belanghebbenden ruimtelijk te accommoderen in de steden, dorpen en landschappen. Ontwikkeling van kennis en competenties is daarbij van groot belang.

RUIMTEVOLK wil beleidsmakers, adviseurs, onderzoekers, bestuurders en ondernemers ondersteunen bij het ruimtelijk accommoderen van de energietransitie. We bouwen momenteel in samenwerking met de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken een programma en kennisnetwerk rondom deze opgave. De eerste activiteiten worden binnenkort aangekondigd.

Blijf op de hoogte van het kennisprogramma Energie en Ruimte en meld je aan voor het kennisnetwerk (kruis bij ‘Ik ben ge├»nteresseerd in de volgende thema’s’ ‘Energietransitie’ aan).

Praktijkbijeenkomst Energie en Omgeving (14 februari 2017, in samenwerking met de VNG, Unie van Waterschappen, IPO, ministeries van IenM, EZ en BZK).

Foto boven: FABRIC-Hart van Holland Energieneutraal-Zonnepolders