Logo Ruimtevolk klein
projecten

20 november 2017 • RUIMTEVOLK

Kernenfoto’s West Betuwe

Ter voorbereiding op het vormen van de nieuwe gemeente West Betuwe oriënteren de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen zich zorgvuldig op de meningen en ideeën van inwoners. RUIMTEVOLK begeleidt de gemeenten bij het opmaken van de huidige stand van zaken in 26 kernen door middel van het maken van kernenfoto’s.

Daarbij is er speciale aandacht voor het onderdeel wonen. Om met elkaar het gesprek te kunnen voeren over de toekomst van wonen in de gemeente is een beeld van de huidige stand van zaken van de huidige woningvoorraad en de (toekomstige) ontwikkelingen in de 26 kernen gewenst. Dit gebeurt door het maken van zogenoemde kernenfoto’s. RUIMTEVOLK begeleidt de gemeenten hierbij inhoudelijk en procesmatig.