Logo Ruimtevolk klein
projecten

1 januari 2016 • RUIMTEVOLK

Midsize NL: toekomstperspectieven voor de middelgrote stad

Het toekomstperspectief van de middelgrote stad.

Middelgrote steden spelen een belangrijke rol in het functioneren van stedelijke regio’s. Megatrends zorgen ervoor dat het toekomstperspectief van deze steden vol uitdagingen zit, maar er zijn ook kansen. Om de uitdagingen het hoofd te bieden en de kansen te benutten is een nieuw handelingsperspectief nodig. Met het kennisprogramma Midsize NL wordt inzicht gegeven in relevante trends en de vragen die deze stellen en wordt inspiratie en ondersteuning geboden bij het formuleren van een nieuw handelingsperspectief om de kracht van de middelgrote stad te benutten.

Middelgrote steden zijn steden die van oudsher een belangrijke regionale verzorgende functie hebben. Grofweg kan gezegd worden dat het gaat om steden met 50.000 tot 100.000 inwoners. Maar dat is geen wetmatigheid. Soms zijn het kleinere steden die ook een belangrijke regionale verzorgende functie hebben, denk bijvoorbeeld aan steden in dunbevolktere gebieden als Drachten of Vlissingen. En soms zijn het ook iets grotere steden zoals Deventer of Alkmaar.

Trends

Middelgrote steden hebben te maken met onvermijdelijke ontwikkelingen, megatrends, waarvan op veel plekken de invloed al zichtbaar is. Wat de trends duidelijk maken is dat het denken over de middelgrote stad als stad met een compleet voorzieningenaanbod (definitief) verleden tijd is. Dat veranderingen in de economie, arbeidsmarkt en samenleving kansen en uitdagingen meebrengen en ervoor zorgen dat onze vraag naar en gebruik van ruimte verandert. Dat technologische innovatie een redelijk onvoorspelbare versneller is van deze veranderingen. En dat in een netwerksamenleving het inspelen op al deze veranderingen slimme samenwerkingen en een nieuwe manier van besturen vraagt. Juist in middelgrote steden doet bestuur ertoe. Goed bestuur kan het verschil maken, bijvoorbeeld om onvermijdelijke trends zo in te bedden dat ze voor de stad en regio positief uitwerken.

Kennisprogramma

RUIMTEVOLK en Platform31 werken samen aan het kennisprogramma Midsize NL. Naast het creëren van bewustwording is dit kennisprogramma erop gericht gemeenten en andere belanghebbenden te ondersteunen in het verkennen van de invloed van trends op de eigen middelgrote stad en regio – het eigen toekomstperspectief – en het ontwikkelen van een handelingsperspectief dat inspeelt op de uitdagingen en kansen waar de eigen stad voor staat.

Magazine Midsize NL
Als eerste stap is onder dit kennisprogramma het magazine Midsize NL uitgegeven. Een magazine boordevol inspiratie voor het werken aan het toekomstperspectief van de middelgrote stad. Het bevat een geïllustreerd overzicht van trends die op de middelgrote steden afkomen, facts & figures, interviews met burgemeesters, wethouders, hoogleraren en ondernemers, prikkelende scenario’s voor de toekomst van de middelgrote stad, artikelen en een agenda voor de toekomst. Het magazine is op 11 februari gepresenteerd tijdens de Trendbijeenkomst Midsize NL in Zeist. Daarnaast is het magazine online beschikbaar.

Regiospecifieke activiteiten
Vanuit het programma Midsize NL zal daarnaast komende tijd ondersteuning worden geboden bij het oppakken van de ‘Agenda voor de toekomst’ uit het magazine. Mogelijkheden binnen het kennisprogramma zijn onder andere het opstellen van regionale quickscans en het organiseren van regionale gesprekstafels, lokale presentaties en intervisiebijeenkomsten en masterclasses op specifieke onderwerpen. Deze zullen worden verzorgd door RUIMTEVOLK in samenwerking met Platform31 en onderzoekers zoals die hebben meegewerkt aan het magazine.

 

 


Onze partners

Partners-MidsizeNL


Relevante links en downloads

 

Cover-Magazine-ThumbnailMagazine Midsize NL
Magazine Midsize NL gaat over het toekomstperspectief van de middelgrote stad. Het bevat een geïllustreerd overzicht van trends die op de middelgrote steden afkomen, facts & figures, interviews met burgemeesters, wethouders, hoogleraren en ondernemers, prikkelende scenario’s voor de toekomst van de middelgrote stad, artikelen en een agenda voor de toekomst.

 

 

 


 

Binnenstad-Zoetermeer-thumbnailAgenda voor de middelgrote stad
Middelgrote steden spelen een belangrijke rol in het functioneren van stedelijke regio’s. Het toekomstperspectief van deze steden zit vol uitdagingen, maar er zijn ook kansen. Om die te benutten is een nieuw handelingsperspectief nodig.


 

Roosendaal-thumbnailWat gaat er gebeuren met de middelgrote stad?
De toekomst van middelgrote steden zit vol uitdagingen. Het is de hoogste tijd dat bestuurders van deze steden concreet gaan werken aan een kansrijk perspectief.

 


 

Boekend-jongeren-thumbnailVanuit het midden
Door de aandacht voor de grote stad en platteland is er weinig oog voor de rol en positie van middelgrote steden. Hoog tijd voor een oriëntatie vanuit Midsize Nederland. Door Joks Janssen (BrabantKennis)

 


 

Presentatie Judith Lekkerkerker tijdens de Trendbijeekomst Midsize NL op 11 februari 2016. In deze presentatie komen de trends en de vragen die deze stellen aan de middelgrote stad in vogelvlucht voorbij.