Logo Ruimtevolk klein
projecten

13 september 2018 • RUIMTEVOLK

Omgevingsscan Groene Steden en Dorpen

De provincie Overijssel wil werken aan meer bruikbaar groen in steden en dorpen. In dit kader laat ze een Omgevingsscan Groene Steden en Dorpen uitvoeren. Deze scan geeft een overzicht van vergroeningsprojecten die in de provincie lopen of op stapel staan. Daarnaast biedt ze handvatten om het proces naar meer bruikbaar groen in steden en dorpen te versnellen.

De provincie Overijssel wil samen met overheden, organisaties, burgers en ondernemers werken aan meer bruikbaar groen in steden en dorpen. In dit kader laat de provincie Overijssel een Omgevingsscan Groene Steden en Dorpen uitvoeren. Deze scan geeft een overzicht van vergroeningsprojecten die in de provincie lopen of op stapel staan. Daarnaast biedt ze handvatten om het proces naar meer bruikbaar groen in steden en dorpen te versnellen.

De Omgevingsscan bestaat uit gesprekken met alle gemeenten in de provincie Overijssel, projectbezoeken en diepte-interviews met betrokken personen en partijen. Het resultaat is een breed toegankelijke publicatie, getiteld Groen=Goud, die inzicht biedt in Overijselse vergroeningspraktijk en lessen en ervaringen van initiatiefnemers en overheden deelt. Gekoppeld aan de uitkomsten van de Omgevingsscan organiseert RUIMTEVOLK een intervisiesessie voor Overijselse gemeenten.

RUIMTEVOLK voert deze Omgevingsscan in opdracht van de Provincie Overijssel en in samenwerking met Natuur & Milieu Overijssel (NMO).