Logo Ruimtevolk klein

projecten

18 juli 2017 • Redactie

Ontwerpend onderzoek Energie en Ruimte

Samen met de bureaus Posad, NRGLab, Studio Marco Vermeulen, FABRICations, Generation.Energy en H+N+S - voert RUIMTEVOLK een ontwerpend onderzoek uit om de ruimtelijke kant van de transitie naar duurzame energie inzichtelijk te maken.

De uitkomsten geven input aan de de afwegingen en keuzes die gemaakt moeten worden in de uitwerking van de Energieagenda en de Nationale Omgevingsvisie.

Afbeelding: FABRIC – Hart van Holland Energieneutraal-Zonnepolders