Logo Ruimtevolk klein
projecten

18 juli 2017 • RUIMTEVOLK

Ontwerpend onderzoek Energie en Ruimte

Samen met de bureaus Posad, NRGLab, Studio Marco Vermeulen, FABRICations, Generation.Energy en H+N+S - voert RUIMTEVOLK een ontwerpend onderzoek uit om de ruimtelijke kant van de transitie naar duurzame energie inzichtelijk te maken.

RUIMTEVOLK onderzoekt hoe governancestructuren en ruimtelijk instrumentarium, zoals de kerninstrumenten van de Omgevingswet, kunnen bijdragen aan de ruimtelijke inbedding van de energietransitie. De uitkomsten vormen input voor de afwegingen en keuzes die gemaakt moeten worden in de uitwerking van de Energieagenda en de Nationale Omgevingsvisie.

Afbeelding: FABRIC – Hart van Holland Energieneutraal-Zonnepolders