Logo Ruimtevolk klein
projecten

8 september 2017 • RUIMTEVOLK

Praktijkbijeenkomsten energie en ruimte

De energietransitie grijpt stevig in op ons landschap. Wat betekent dit voor de manier waarop we met onze ruimte omgaan en wat vergt dit van overheden? Voor het IPO verzorgt RUIMTEVOLK enkele bijeenkomsten voor provincieambtenaren rond het thema energie en ruimte.

In drie praktijkbijeenkomsten zoomen we samen met experts in op de energieopgave, het komen tot gezamenlijke ambities en strategie├źn om aan de slag te gaan, uiteindelijk resulterend in een lerend netwerk in wording en een inspirerende publicatie die inzicht geeft in de ambities van de provincies en strategie├źn om invulling te geven aan die ambities. Hiermee willen de provincies samen ook hun positie bepalen ten opzichte van nationale, regionale en gemeentelijke omgevingsvisies.

Lees hier een verslag van de eerste bijeenkomst: Lange echo’s in de tijd.