Logo Ruimtevolk klein
projecten

8 september 2017 • RUIMTEVOLK

Provinciale praktijkbijeenkomsten Energie en Ruimte

De energietransitie grijpt stevig in op ons landschap. Wat betekent dit voor de manier waarop we met onze ruimte omgaan en wat vergt dit van overheden? Voor het IPO verzorgde RUIMTEVOLK enkele kennisbijeenkomsten voor provincieambtenaren rond het thema energie en ruimte.

Wat kunnen, moeten en willen overheden en ruimtelijk professionals met de energietransitie? Deze vraag heeft de provincies geprikkeld om meer in te zetten op kennisontwikkeling en kennisdeling rondom de ruimtelijke implicaties van de energietransitie. Een van de grote vraagstukken daarbij is hoe bestuurders en ruimtelijk professionals zich dienstbaar kunnen opstellen aan de immense opgave om duurzame energie – samen met alle belanghebbenden – ruimtelijk te accommoderen in de steden, dorpen en landschappen. En welke nieuwe kennis en vaardigheden vraagt de energietransitie?

RUIMTEVOLK heeft in opdracht van het IPO in het kader van het praktijkprogramma Energie & Ruimte in 2017 een aantal kennisbijeenkomsten georganiseerd.