Logo Ruimtevolk klein

projecten

14 juli 2017 • Redactie

Regiodeals: nieuwe samenwerking tussen regio’s en Rijk

RUIMTEVOLK begeleidt krimp- en anticipeerregio's, provincies en Rijk bij het vormgeven van Regiodeals.

Het denken en handelen op regionale schaal krijgt steeds meer vorm. Gestaag dringt het besef door dat de grote maatschappelijke opgaven vragen om een regionale oriëntatie en aanpak. In de Nederlandse krimp- en anticipeerregio’s worden de opgaven en nieuwe perspectieven actief onderzocht en vormgegeven. Zo ook in het position paper ‘Nederland in Balans’ van de K6 provincies. Om kansen daadwerkelijk te kunnen benutten en de uitvoering kracht bij te zetten, moeten nationale en regionale agenda’s op elkaar worden afgestemd. Een nieuw arrangement tussen Rijk en regio biedt kansen: de Regiodeal.

RUIMTEVOLK begeleidt momenteel krimp- en anticipeerregio’s, provincies en Rijk bij het vormgeven van Regiodeals. Meer informatie volgt binnenkort.

Zie ook blog: Regiodeals: koppeling tussen nationale en regionale agenda’s