Logo Ruimtevolk klein
projecten

13 september 2018 • RUIMTEVOLK

Regionaal ambitiedocument Lopikerwaard

De Lopikerwaard staat de komende decennia voor een aantal grote uitdagingen in de leefomgeving. Bodemdaling, klimaatverandering en de energietransitie zullen een grote impact hebben op de inrichting en kwaliteit van de fysieke leefomgeving van de Lopikerwaard.

De gemeenten Lopik, Montfoort, Oudewater, IJsselstein, Woerden, de provincie Utrecht en Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) gaan deze nieuwe deze opgaven gezamenlijk verkennen. RUIMTEVOLK is gevraagd de partijen hierbij te adviseren.