Logo Ruimtevolk klein
projecten

8 september 2017 • RUIMTEVOLK

Regionale energiestrategieën

Binnen de deal regionale energiestrategieën werken meerdere pilotregio's aan een regionale energiestrategie. Voor dit traject maakte RUIMTEVOLK door middel van regioverhalen en de bundeling van uitkomsten en leerpunten een publicatie.

Op 22 mei 2016 is de Deal Pilots Regionale Energiestrategie ondertekend door de zes dealpartijen: de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, de Vereniging Nederlandse gemeenten, de Unie van Waterschappen en het IPO. Deze deal heeft geresulteerd in het Programma Regionale Energiestrategieën. Met dit programma willen de dealpartijen ervaring opdoen met een aanpak waarmee in zeven pilotregio’s wordt gewerkt aan een regionale energiestrategie.

Voor dit traject maakte RUIMTEVOLK door middel van regioverhalen en de bundeling van uitkomsten en leerpunten een publicatie. Lees meer op www.regionale-energiestrategie.nl