Logo Ruimtevolk klein
projecten

27 januari 2018 • RUIMTEVOLK

Ruimtelijke verkenning Energie en Klimaat

In opdracht van de ministeries van EZ, IenM en BZK is een Ruimtelijke Verkenning Energie en Klimaat (Ruimtelijke Verkenning) uitgevoerd naar de ruimtelijke aspecten van de Energietransitie. De verkenning is uitgevoerd door een interdepartementaal team vanuit de drie ministeries en ondersteund door een ontwerpcollectief van externe landschapsarchitecten en ruimtelijk ontwerpers, waaronder RUIMTEVOLK.

In opdracht van de ministeries van EZ, IenM en BZK is een Ruimtelijke Verkenning Energie en Klimaat (Ruimtelijke Verkenning) uitgevoerd naar de ruimtelijke aspecten van de Energietransitie. De verkenning is uitgevoerd door een interdepartementaal team vanuit de drie ministeries en ondersteund door een ontwerpcollectief van externe landschapsarchitecten en ruimtelijk ontwerpers: Posad, Generation Energy, H+N+S, Fabrications, Studio Marco Vermeulen, Nrg Lab, Wageningen Universiteit en RUIMTEVOLK.

Gedurende het traject hebben meer dan 100 professionals uit bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties input geleverd tijdens twee ontwerpateliers. De Ruimtelijke Verkenning draagt afwegings- en beslisinformatie aan voor twee beleidstrajecten: de Nationale
Omgevingsvisie (NOVI)3 en de uitwerking Energieagenda.

Download hier de publicatie