Logo Ruimtevolk klein
projecten

8 september 2017 • RUIMTEVOLK

Strategie gezond stedelijk leven

De gemeente Utrecht zet in op gezonde verstedelijking. RUIMTEVOLK helpt de gemeente om deze wens en ambitie om te zetten in een basisverhaal voor de stad.

RUIMTEVOLK geeft vorm aan een aantrekkelijke propositie die partijen uitnodigt om mee te doen, ruimte biedt voor ontwikkelingen en daaraan richting geeft, en helpt datgene te doen dat bijdraagt aan de verdere transitie van Utrecht naar een gezonde stad.