Logo Ruimtevolk klein
projecten

5 oktober 2018 • RUIMTEVOLK

Strategische verkenning kleine kernen Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland wil gebiedsgericht met de kleine kernen aan de slag en heeft RUIMTEVOLK gevraagd daarvoor de de vitaliteit van een aantal regio’s nader te analyseren: hoe kijkt men naar vitaliteit, hoe staat het er eigenlijk voor en wat wil men bereiken?

Zuid-Holland verandert onder invloed van diverse trends en ontwikkelingen in rap tempo. Niet alleen de verstedelijkte regio’s, maar juist ook de regio’s met kleinere kernen hebben te maken met een steeds oudere bevolking, minder voorzieningen, verstoorde doorstroming op de woningmarkt, groei van de zorgvraag en de transitie naar een duurzame samenleving.

De provincie Zuid-Holland wil gebiedsgericht met de kleine kernen aan de slag en heeft RUIMTEVOLK gevraagd daarvoor de de vitaliteit van een aantal regio’s nader te analyseren: hoe kijkt men naar vitaliteit, hoe staat het er eigenlijk voor en wat wil men bereiken? In de strategische verkenning komt andere het beeld naar voren dat de verschillen tussen steden en kleine kernen groter worden, maar tegelijkertijd juist ook steeds meer vervagen. Zuid-Holland kent geen tweedeling tussen stad en platteland, maar een rijk palet aan deels complementaire grotere en kleinere kernen. Daardoor ontstaan er nieuwe relaties tussen de opgaven en kansen voor de steden en dorpen. Dit daagt overheden uit meer samenhang te brengen in beleid voor verstedelijking en vitaliteit, en met maatwerk naar elke regio en kern te kijken.