Logo Ruimtevolk klein
projecten

6 maart 2017 • RUIMTEVOLK

Trendverkenning demografische transitie Noord-Limburg

Noord-Limburg is een 'anticipeerregio' en krijgt op korte termijn te maken met bevolkingskrimp. Samen met de regio stelden we een trendverkenning op, waarin we verder hebben gekeken dan de tabellen met percentages en aantallen. Welke consequenties hebben de demograrische ontwikkelingen? En wat is het perspectief voor de regio als je demografische ontwikkelingen en andere trends in de samenleving en economie in samenhang beschouwt?

Noord-Limburg is een zogeheten ‘anticipeerregio’. Op korte termijn krijgt de regio te maken met bevolkingskrimp, in enkele gemeenten is dit nu al de realiteit. Ook heeft de regio een sterk vergrijzende bevolking. Met de trendverkenning kijken we verder dan de tabellen met percentages 65-plussers of percentages waarmee de bevolking krimpt.

Wat betekenen deze percentages nu in de praktijk? Welke consequenties hebben deze ontwikkelingen en hoe kun je daarop reageren of anticiperen? Wat zijn de mechanismen achter deze dynamiek en zijn die al dan niet te beïnvloeden? En wat is het perspectief voor de regio als je demografische ontwikkelingen en andere trends in de samenleving en economie in samenhang beschouwt?

Met de Trendverkenning demografische transitie Noord-Limburg geven we hier inzicht in. We verkenden de demografische transitie vanuit verschillende invalshoeken, vanuit negen trends. Aan de hand van drie scenario’s onderzochten we onzekere ontwikkelingen en wat die voor de regio kunnen betekenen. De studie besluit met een blik op korte termijn toekomst: wat vraagt de demografische transitie nu en straks van het lokaal bestuur? De uitkomsten zijn vormgegeven in een fraai en prikkelend magazine met onder andere interviews met lokale belanghebbenden. We vroegen hen hoe zij de ontwikkelingen in hun regio zien.

De Trendverkenning demografische transitie Noord-Limburg is niet alleen interessant voor mensen die direct met de regio te maken hebben. Ook voor andere regio’s die met demografische ontwikkelingen als vergrijzing en bevolkingskrimp te maken hebben, biedt het magazine volop achtergrond en inspiratie. Net als voor diegenen die vanuit provincie of Rijk met dergelijke regio’s te maken hebben.

Meer weten? Neem contact op met Sjors de Vries sjors.devries@ruimtevolk.nl.

Impressies van de verkenning: