Logo Ruimtevolk klein
projecten

23 februari 2018 • RUIMTEVOLK

Trendverkenning Vitaal Buitengebied Meierijstad

De gemeente Meierijstad heeft een groot en divers buitengebied. Verschillende ontwikkelingen zetten het landelijk gebied onder druk. Om het buitengebied in de toekomst vitaal te houden, werkt Meierijstad aan een Agenda Vitaal Buitengebied. Onderdeel hiervan is een verkenning naar trends en ontwikkelingen die afkomen op het buitengebied en de impact hiervan op het buitengebied van Meierijstad. RUIMTEVOLK voert deze trendverkenning uit, in opdracht van de gemeente Meierijstad en BrabantKennis.

Gemeente Meierijstad is een aantrekkelijke, groene middelgrote landschapsstad, centraal gelegen tussen de stedelijke kernen Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Oss. Met bijna 45.000 arbeidsplaatsen is Meierijstad een regionaal economisch centrum, maar het kent ook een groot buitengebied. Dit buitengebied is divers, met agrarische en niet-agrarische bedrijvigheid, natuur, landschap, recreatie, toerisme en inwoners. De kunst is om tussen al deze functies de juiste balans te vinden en te houden. Verschillende ontwikkelingen zetten het landelijk gebied onder druk, zoals schaalvergroting in de agrarische sector, de uitdijende stad, energietransitie, leegstand, verrommeling en klimaatadaptatie.

Om het buitengebied in de toekomst vitaal te houden, werkt Meierijstad aan een Agenda Vitaal Buitengebied. Onderdeel hiervan is een verkenning naar trends en ontwikkelingen die afkomen op het buitengebied en de impact hiervan op het buitengebied van Meierijstad. RUIMTEVOLK voert deze trendverkenning uit, in opdracht van de gemeente Meierijstad en BrabantKennis.


Foto boven: Pim Geerts