Logo Ruimtevolk klein
projecten

2 september 2017 • RUIMTEVOLK

Verkenning Regiodeals

RUIMTEVOLK begeleidt krimp- en anticipeerregio's, provincies en Rijk bij het vormgeven van Regiodeals. Nieuwe bestuurlijke en programmatische instrumenten regionale agenda’s kracht bij te zetten.

Het denken en handelen op regionale schaal krijgt steeds meer vorm. Gestaag dringt het besef door dat de grote maatschappelijke opgaven vragen om een regionale oriëntatie en aanpak. In de Nederlandse krimp- en anticipeerregio’s worden de opgaven en nieuwe perspectieven actief onderzocht en vormgegeven. Zo ook in het position paper ‘Nederland in Balans’ van de K6 provincies. Om kansen daadwerkelijk te kunnen benutten en de uitvoering kracht bij te zetten, moeten nationale en regionale agenda’s op elkaar worden afgestemd. Een nieuw arrangement tussen Rijk en regio biedt kansen: de Regiodeal.

RUIMTEVOLK heeft krimp- en anticipeerregio’s, provincies en Rijk begeleid bij het verkennen van hoe en op welke thema’s een Regiodeal gesloten kan worden. Voor de regio Achterhoek werkt RUIMTEVOLK op dit moment een Regiodeal verder uit.

Zie ook blog: Regiodeals: koppeling tussen nationale en regionale agenda’s