Logo Ruimtevolk klein
projecten

3 april 2018 • RUIMTEVOLK

Visie duurzame gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkelaar BPD wil een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzaam Nederland. Hiermee geeft de ontwikkelaar haar visie op de ontwikkeling van duurzame woningen, wijken, gebieden en regio’s, waarbij onderwerpen als energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie en gezond wonen en leven samenkomen.

Het vertrekpunt van de nieuwe visie is dat duurzaamheid interessante kansen biedt om gebiedsontwikkelingen en nieuwe samenwerkingen een impuls te geven. RUIMTEVOLK ondersteunt en adviseert BPD hierbij.

Meer info volgt.