Logo Ruimtevolk klein
projecten

1 september 2017 • RUIMTEVOLK

Water verbindt: water in omgevingsvisies

Samen met de Unie van Waterschappen werkt RUIMTEVOLK aan een publicatie rond de rol van water in omgevingsvisies: Water verbindt. Hoe kan water bijdragen aan de grote opgaven van deze tijd en aan het verhogen van omgevingskwaliteit?

In het kader van de Omgevingswet moeten het Rijk, provincies en gemeenten ieder een omgevingsvisie opstellen. De waterschappen zijn daartoe niet bevoegd, maar zien water wel als een onmisbaar element van deze omgevingsvisies. Water kan een verbindende factor zijn: water is onlosmakelijk verbonden aan grote opgaven als klimaatverandering, energietransitie en veiligheid. Ook is water een drager voor omgevingskwaliteit, zoals natuur en recreatie. Daarnaast kan water als vertrekpunt dienen voor een dialoog met de samenleving.

De publicatie Water verbindt, die in samenwerking met RUIMTEVOLK is opgesteld, biedt inspiratie voor zowel gemeenten, provincies als de waterschappen om de rol van water in omgevingsvisies vorm te geven. Hij zal fysiek worden verspreid via de waterschappen, maar is ook te downloaden.