Logo Ruimtevolk klein
projecten

17 november 2017 • RUIMTEVOLK

Woonagenda Apeldoorn

Apeldoorn staat in de top 10 van meest gelukkige gemeenten en is een aantrekkelijke gemeente om te wonen. De stad groeit daardoor nog steeds en verandert tegelijkertijd door tal van economische, demografische, en maatschappelijke ontwikkelingen. Tegelijkertijd verandert de samenstelling van de bevolking en huishoudens in rap tempo.

Dat heeft grote consequenties voor de nieuwbouwopgave, de kwaliteit en toekomstwaarde van de bestaande woningvoorraad in de stad en de dorpen. De gemeente Apeldoorn werkt met haar partners, huurder en kopers aan een passend antwoord en een duurzame strategie voor al deze ontwikkelingen. RUIMTEVOLK is gevraagd dit proces te begeleiden en partijen te adviseren bij hun zoektocht naar handelingsperspectieven en uitvoeringsgerichte nieuwe Apeldoornse Woonagenda.