Logo Ruimtevolk klein
projecten

24 april 2018 • RUIMTEVOLK

Zwolse Aanpak Woningmarkt

In Zwolle werken overheden, ontwikkelaars, bouwers en woningcorporaties samen aan de opgaven op de woningmarkt. RUIMTEVOLK heeft de partijen ondersteund en geadviseerd bij het totstandkomen van deze 'Zwolse Aanpak' - een actiegerichte agenda met 25 acties.

Samen moeten deze acties de kansen van huurders en kopers op de Zwolse woningmarkt vergroten en bijdragen aan doelen op het gebied van verstedelijking en duurzaamheid. De verregaande Zwolse samenwerking tussen publiek en private partijen is uniek in het land. ‘Voor de crisis was het doel om de voorspoed te verdelen, tijdens de crisis om door te investeren in de stad, nu ligt er een gezamenlijke opgave om ondanks de aanbiedersmarkt kwalitatief, duurzaam en inclusief te blijven bouwen’ aldus Evert Leideman, directeur-bestuurder van woningcorporatie deltaWonen, in een artikel over de Zwolse Aanpak op Stadszaken.nl. ‘Ik ken geen andere regio waar op zodanige wijze wordt samengewerkt dat dit leidt tot een visie op een ontwikkelstrategie die door 35 stakeholders wordt gedragen.’

Speerpunten in de Zwolse aanpak zijn de gezamenlijke inzet voor een versnelling van de bouwproductie met 400 extra huizen tot 2020 (bovenop de reeds geplande 1.200) en het op korte termijn ‘hard’ maken van 750 zachte woningbouwplannen. Ook de kwaliteitsslag en verduurzaming van de bestaande voorraad evenals een evenwichtige verdeling van verschillende woningtypen en prijsklassen in alle wijken van de stad staat hoog op de agenda.

Voor de uitvoering van de ambitieuze Zwolse Aanpak richten de partijen samen een Taskforce op en wordt er gewerkt aan een systeem om kennis en informatie te delen en inzichtelijk te maken. Frans Holleman, directeur regio Noord–Oost & Midden bij gebiedsontwikkelaar BPD, daarover op Stadszaken.nl: ‘Wij zien het als onze taak om voor bestaande en nieuwe Zwollenaren komende jaren de juiste woningen op de juiste plekken te realiseren. We willen samen de schouders blijven zetten onder de ongedeelde en inclusieve stad waar we zo trots op zijn. Het is daarbij belangrijk om te werken vanuit een gezamenlijke visie en agenda.’

Sjors de Vries (RUIMTEVOLK) adviseerde partijen bij de ontwikkeling voor de Zwolse Aanpak. “Het is de partijen in Zwolle gelukt om met een andere bril naar de opgaven op de woningmarkt te kijken. Het creëren van handelingsperspectieven voor alle verschillende partijen, eigenaren en huurders stond in het hele proces centraal. Dat heeft geleid tot nieuwe inzichten, ook met betrekking tot sturing en organisatie. De Zwolse Aanpak loopt daarmee voorop in hervorming van het woonbeleid.”

Meer weten over het ontwikkelen en organiseren nieuwe strategieen voor de woningmarkt? Neem contact met ons op.

Foto boven: gemeente Zwolle