Logo Ruimtevolk klein
projecten

28 januari 2018 • RUIMTEVOLK

Zwolse Aanpak Woningmarkt

De regio Zwolle groeit als kool. Dat leidt tot aantal uitdagende opgaven op de woningmarkt. Gemeente, corporaties en marktpartijen ontwikkelen gezamenlijk een strategie voor een toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige woningmarkt.

De regio Zwolle groeit als kool. Dat leidt tot aantal uitdagende opgaven op de woningmarkt. Met name het snel oplopende tekort aan koop- en huurwoningen baart partijen zorgen, omdat de woningmarkt voor verschillende huishoudens steeds moeilijker toegankelijk wordt.

Om de komende jaren het aanbod van woningen voor de diverse Zwolse huishoudens in de bestaande woningvoorraad en in de nieuwbouw op peil te houden, zijn de Zwolse woningcorporaties, marktpartijen en gemeente Zwolle van mening dat een herijking van de bestaande strategie en samenwerking nodig is. Partijen willen samen vorm geven aan een nieuwe samenwerking en aanpak. Deze strategie moet leiden tot een gedragen analyse en aanpak van de opgaven, knelpunten en dilemma’s op de Zwolse woningmarkt met concrete afspraken en acties. RUIMTEVOLK adviseert en begeleidt dit proces.


Foto boven: gemeente Zwolle