Logo Ruimtevolk klein

Aanbevolen publicaties

Onze publicaties Aanbevolen publicaties 

Trendverkenning demografische transitie Noord-Limburg

Judith Lekkerkerker en Peter Pelzer (RUIMTEVOLK)

Kernelementen van succesvolle innovatiemilieus

Judith Lekkerkerker (RUIMTEVOLK) en Otto Raspe (Planbureau voor de Leefomgeving)

De Volksdijk – strategie voor een dijktransitie

OpZoom architecten, Rob Aben landschapsarchitecteur, Wageningen UR, Alterra, Afvalzorg en RUIMTEVOLK

Door het midden!

Tekst en redactie Daphne Koenders en Sjors de Vries (RUIMTEVOLK). Met bijdragen van Bettina Bock en Joks Janssen.

Blind Spot – metropolitan landscape in the global battle for talent

Merten Nefs e.a.

Weg van mobiliteit

Kris Peeters

Roads Were Not Built For Cars

Carlton Reid

The Flexible City

Tom Bergevoet en Maarten van Tuijl
12... 9