Logo Ruimtevolk klein

Blind Spot – metropolitan landscape in the global battle for talentAuteur(s)

Merten Nefs e.a.

Uitgever

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Co-productie van Vereniging Deltametropool, Wageningen UR en West8, samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het ministerie van Economische Zaken en Staatsbosbeheer.
Bestel / gratis download

De kwaliteit van landschap en leefomgeving het vestigingsklimaat kan een flinke invloed uitoefenen op het vestigingsklimaat en economische succes van een regio. Er zijn bijvoorbeeld steeds meer aanwijzingen dat hogeropgeleiden zich in toenemende mate laten leiden door de aantrekkelijkheid van het landschap in hun keuze of ze er willen wonen en dat het bedrijfsleven hen steeds vaker volgt. In die zin is het landschap zelfs te beschouwen als een factor van belang in de kenniseconomie. Toch is het thema vaak nog een blinde vlek in strategieën van stedelijke regio’s.

In de publicatie Blind Spot – metropolitan landscape in the global battle for talent wordt onderzocht welke aspecten de kwaliteit van het landschap bepalen door tien metropoolregio’s met elkaar te vergelijken. De publicatie bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat onder meer uit artikelen over inspirerende keuzes van burgemeesters. Ook wordt hier de relatie tussen landschap en kenniseconomie vanuit bestaand onderzoek onderbouwd. In het tweede deel worden tien regio’s die op verschillende manieren het landschap inzetten voor hun ‘knowledge habitat’ met elkaar vergeleken: Rhein-Ruhr, Londen, Toronto, Rio de Janeiro, San Francisco, Parijs, Johannesburg, Milaan, Taipei en de Nederlandse Deltametropool.meer publicaties
Trendverkenning demografische transitie Noord-Limburg
Noord-Limburg is een 'anticipeerregio' en krijgt op korte termijn te maken met bevolkingskrimp. Deze trendverkenning kijkt verder dan de tabellen met percentages en aantallen. Welke consequenties hebben deze ontwikkelingen? En wat is het perspectief voor de regio als je demografische ontwikkelingen en andere trends in de samenleving en economie in samenhang beschouwt?
Kernelementen van succesvolle innovatiemilieus
RUIMTEVOLK en het Planbureau voor de Leefomgeving onderzochten waarom innovatie in sommige gebieden beter gedijt dan in andere. Zes kernelementen van succesvolle innovatiemilieus.
De Volksdijk - strategie voor een dijktransitie
Strategieën voor dijktransitie in de komende 100 jaar.
Door het midden!
Hoe op platteland de begrippen ‘bottom-up’ en ‘top-down’ op inspirerende wijze worden vervangen door nieuwe samenwerkingen ‘door het midden’.