Logo Ruimtevolk klein

Blind Spot – metropolitan landscape in the global battle for talentAuteur(s)

Merten Nefs e.a.

Uitgever

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Co-productie van Vereniging Deltametropool, Wageningen UR en West8, samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het ministerie van Economische Zaken en Staatsbosbeheer.
Bestel / gratis download

De kwaliteit van landschap en leefomgeving het vestigingsklimaat kan een flinke invloed uitoefenen op het vestigingsklimaat en economische succes van een regio. Er zijn bijvoorbeeld steeds meer aanwijzingen dat hogeropgeleiden zich in toenemende mate laten leiden door de aantrekkelijkheid van het landschap in hun keuze of ze er willen wonen en dat het bedrijfsleven hen steeds vaker volgt. In die zin is het landschap zelfs te beschouwen als een factor van belang in de kenniseconomie. Toch is het thema vaak nog een blinde vlek in strategieën van stedelijke regio’s.

In de publicatie Blind Spot – metropolitan landscape in the global battle for talent wordt onderzocht welke aspecten de kwaliteit van het landschap bepalen door tien metropoolregio’s met elkaar te vergelijken. De publicatie bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat onder meer uit artikelen over inspirerende keuzes van burgemeesters. Ook wordt hier de relatie tussen landschap en kenniseconomie vanuit bestaand onderzoek onderbouwd. In het tweede deel worden tien regio’s die op verschillende manieren het landschap inzetten voor hun ‘knowledge habitat’ met elkaar vergeleken: Rhein-Ruhr, Londen, Toronto, Rio de Janeiro, San Francisco, Parijs, Johannesburg, Milaan, Taipei en de Nederlandse Deltametropool.meer publicaties
Slim schakelen
Vijf pilotregio's hebben ruim een jaar gewerkt aan een regionale energiestrategie. Anne Marieke Schwencke en Ruud Schuurs (AS I-Search) hebben het proces in de regio’s gevolgd. De belangrijkste leerervaringen zijn in samenwerking met RUIMTEVOLK samengevat als lessen voor regio’s die nog aan de slag gaan met een strategie.
Water verbindt
Hoe kan water bijdragen aan de grote opgaven van deze tijd en aan het verhogen van omgevingskwaliteit? RUIMTEVOLK en de Unie van Waterschappen verkennen deze vragen in een publicatie over de rol van water in omgevingsvisies.
Toekomstagenda 'Mind the Gap!'
Begin 2015 maakten we met een aantal experts een eerste verkenning van toenemende sociale verschillen in en tussen steden en regio's. BrabantKennis zet een volgende stap met tien interessante observaties en een toekomstagenda.
NL - magazine over stedelijke en regionale ontwikkeling (#1)
NL is een magazine vol innovatieve praktijken in stedelijke en regionale ontwikkeling, samengesteld en uitgegeven door RUIMTEVOLK. De eerste editie verschijnt medio juni 2017 en hierin staat de middelgrote stad centraal.