Logo Ruimtevolk klein

Eindrapport Pilots Omgevingsvisie 2017-2018Auteur(s)

RUIMTEVOLK e.a.

Uitgever

Programma Aan de slag met de Omgevingswet

Download publicatie

In kader van het Programma Aan de slag met de Omgevingswet heeft RUIMTEVOLK in 2017 en 2018 twaalf pilots (gemeenten, provincies) – en achttien in de tweede ring – begeleid bij het opstellen van hun omgevingsvisie. In deze eindpublicatie vindt u inzichten, kansrijke aanpakken, handige tips en inspirerende verhalen bij het maken van een omgevingsvisie.meer publicaties
Ruimtelijke Verkenning Energie en Klimaat
Slim schakelen
Vijf pilotregio's hebben ruim een jaar gewerkt aan een regionale energiestrategie. Anne Marieke Schwencke en Ruud Schuurs (AS I-Search) hebben het proces in de regio’s gevolgd. De belangrijkste leerervaringen zijn in samenwerking met RUIMTEVOLK samengevat als lessen voor regio’s die nog aan de slag gaan met een strategie.
Water verbindt
Hoe kan water bijdragen aan de grote opgaven van deze tijd en aan het verhogen van omgevingskwaliteit? RUIMTEVOLK en de Unie van Waterschappen verkennen deze vragen in een publicatie over de rol van water in omgevingsvisies.
Toekomstagenda 'Mind the Gap!'
Begin 2015 maakten we met een aantal experts een eerste verkenning van toenemende sociale verschillen in en tussen steden en regio's. BrabantKennis zet een volgende stap met tien interessante observaties en een toekomstagenda.