Logo Ruimtevolk klein

Great City ParksAuteur(s)

Alan Tate

Uitgever

Routledge

ISBN: 978-0-415-53805-3

Jaar: 2015

Prijs: $56,95

Taal: Engels

Bestellen: Taylor & Francis

Great City Parks van Alan Tate is een compleet herziene uitgave van het boek uit 2001 en biedt een gedetailleerde documentatie van ‘grootse’ stadsparken. Hij gaat hierbij verder dan slechts catalogiseren; hij verbindt de feiten en cijfers met de sociale en politieke geschiedenis, de ontwerpfilosofie, het beheer en plannen voor parkvernieuwing en geeft ten slotte een subtiele en scherpzinnige kritiek.

Aan de hand van veel foto’s, schematische tekeningen en citaten maakt de landschapsarchitect Alan Tate ons bekend met 30 Great City Parks in Noord-Amerika en Europa. Van hele oude tot net afgeronde parken, van grote parkstructuren tot een postzegel privaat-publieke ruimte. Ook Nederlandse parken komen aan bod.

Alan Tate heeft het voor elkaar gekregen inzicht te geven in de complexe creatie van stadsparken. Omdat hij alle parken via dezelfde formule bespreekt is het goed mogelijk om vergelijkingen te maken. Great City Parks is een 344 pagina’s tellende schat aan informatie voor landschapsarchitecten en parkfanaten. Het is een goed referentieboek en biedt volop inspiratie voor het ontwerpen van het volgende great city park.

Uiteindelijk slaagt het boek er ook in te definiëren wat een park tot een groots stadspark maakt; dat bepaalt de gebruiker.meer publicaties
Eindrapport Pilots Omgevingsvisie 2017-2018
Inzichten, kansrijke aanpakken, handige tips en inspirerende verhalen bij het maken van een omgevingsvisie.
Ruimtelijke Verkenning Energie en Klimaat
Slim schakelen
Vijf pilotregio's hebben ruim een jaar gewerkt aan een regionale energiestrategie. Anne Marieke Schwencke en Ruud Schuurs (AS I-Search) hebben het proces in de regio’s gevolgd. De belangrijkste leerervaringen zijn in samenwerking met RUIMTEVOLK samengevat als lessen voor regio’s die nog aan de slag gaan met een strategie.
Water verbindt
Hoe kan water bijdragen aan de grote opgaven van deze tijd en aan het verhogen van omgevingskwaliteit? RUIMTEVOLK en de Unie van Waterschappen verkennen deze vragen in een publicatie over de rol van water in omgevingsvisies.