Logo Ruimtevolk klein

Great City ParksAuteur(s)

Alan Tate

Uitgever

Routledge

ISBN: 978-0-415-53805-3

Jaar: 2015

Prijs: $56,95

Taal: Engels

Bestellen: Taylor & Francis

Great City Parks van Alan Tate is een compleet herziene uitgave van het boek uit 2001 en biedt een gedetailleerde documentatie van ‘grootse’ stadsparken. Hij gaat hierbij verder dan slechts catalogiseren; hij verbindt de feiten en cijfers met de sociale en politieke geschiedenis, de ontwerpfilosofie, het beheer en plannen voor parkvernieuwing en geeft ten slotte een subtiele en scherpzinnige kritiek.

Aan de hand van veel foto’s, schematische tekeningen en citaten maakt de landschapsarchitect Alan Tate ons bekend met 30 Great City Parks in Noord-Amerika en Europa. Van hele oude tot net afgeronde parken, van grote parkstructuren tot een postzegel privaat-publieke ruimte. Ook Nederlandse parken komen aan bod.

Alan Tate heeft het voor elkaar gekregen inzicht te geven in de complexe creatie van stadsparken. Omdat hij alle parken via dezelfde formule bespreekt is het goed mogelijk om vergelijkingen te maken. Great City Parks is een 344 pagina’s tellende schat aan informatie voor landschapsarchitecten en parkfanaten. Het is een goed referentieboek en biedt volop inspiratie voor het ontwerpen van het volgende great city park.

Uiteindelijk slaagt het boek er ook in te definiëren wat een park tot een groots stadspark maakt; dat bepaalt de gebruiker.meer publicaties
Kernelementen van succesvolle innovatiemilieus
RUIMTEVOLK en het Planbureau voor de Leefomgeving onderzochten waarom innovatie in sommige gebieden beter gedijt dan in andere. Zes kernelementen van succesvolle innovatiemilieus.
De Volksdijk - strategie voor een dijktransitie
Strategieën voor dijktransitie in de komende 100 jaar.
Door het midden!
Hoe op platteland de begrippen ‘bottom-up’ en ‘top-down’ op inspirerende wijze worden vervangen door nieuwe samenwerkingen ‘door het midden’.
Blind Spot - metropolitan landscape in the global battle for talent
De publicatie Blind Spot bespreekt het belang van een hoogwaardig landschap voor het vestigingsklimaat, aan de hand van tien metropolitane regio's wereldwijd. Het onderzoek is een co-productie van Vereniging Deltametropool, Wageningen UR en West8, samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het ministerie van Economische Zaken en Staatsbosbeheer.