Logo Ruimtevolk klein

Great City ParksAuteur(s)

Alan Tate

Uitgever

Routledge

ISBN: 978-0-415-53805-3

Jaar: 2015

Prijs: $56,95

Taal: Engels

Bestellen: Taylor & Francis

Great City Parks van Alan Tate is een compleet herziene uitgave van het boek uit 2001 en biedt een gedetailleerde documentatie van ‘grootse’ stadsparken. Hij gaat hierbij verder dan slechts catalogiseren; hij verbindt de feiten en cijfers met de sociale en politieke geschiedenis, de ontwerpfilosofie, het beheer en plannen voor parkvernieuwing en geeft ten slotte een subtiele en scherpzinnige kritiek.

Aan de hand van veel foto’s, schematische tekeningen en citaten maakt de landschapsarchitect Alan Tate ons bekend met 30 Great City Parks in Noord-Amerika en Europa. Van hele oude tot net afgeronde parken, van grote parkstructuren tot een postzegel privaat-publieke ruimte. Ook Nederlandse parken komen aan bod.

Alan Tate heeft het voor elkaar gekregen inzicht te geven in de complexe creatie van stadsparken. Omdat hij alle parken via dezelfde formule bespreekt is het goed mogelijk om vergelijkingen te maken. Great City Parks is een 344 pagina’s tellende schat aan informatie voor landschapsarchitecten en parkfanaten. Het is een goed referentieboek en biedt volop inspiratie voor het ontwerpen van het volgende great city park.

Uiteindelijk slaagt het boek er ook in te definiëren wat een park tot een groots stadspark maakt; dat bepaalt de gebruiker.meer publicaties
Toekomstagenda 'Mind the Gap!'
Begin 2015 maakten we met een aantal experts een eerste verkenning van toenemende sociale verschillen in en tussen steden en regio's. BrabantKennis zet een volgende stap met tien interessante observaties en een toekomstagenda.
NL - magazine over stedelijke en regionale ontwikkeling (#1)
NL is een magazine vol innovatieve praktijken in stedelijke en regionale ontwikkeling, samengesteld en uitgegeven door RUIMTEVOLK. De eerste editie verschijnt medio juni 2017 en hierin staat de middelgrote stad centraal.
Trendverkenning demografische transitie Noord-Limburg
Noord-Limburg is een 'anticipeerregio' en krijgt op korte termijn te maken met bevolkingskrimp. Deze trendverkenning kijkt verder dan de tabellen met percentages en aantallen. Welke consequenties hebben deze ontwikkelingen? En wat is het perspectief voor de regio als je demografische ontwikkelingen en andere trends in de samenleving en economie in samenhang beschouwt?
Kernelementen van succesvolle innovatiemilieus
RUIMTEVOLK en het Planbureau voor de Leefomgeving onderzochten waarom innovatie in sommige gebieden beter gedijt dan in andere. Zes kernelementen van succesvolle innovatiemilieus.