Logo Ruimtevolk klein

Kernelementen van succesvolle innovatiemilieusAuteur(s)

Judith Lekkerkerker (RUIMTEVOLK) en Otto Raspe (Planbureau voor de Leefomgeving)

Uitgever

RUIMTEVOLK en het Planbureau voor de Leefomgeving

Met het groeiend belang dat gehecht wordt aan innovatie voor economische groei, rijst de vraag in wat voor omgeving innovatie het best gedijt. RUIMTEVOLK en het Planbureau voor de Leefomgeving deden onderzoek naar de succesfactoren van verschillende innovatieve plekken in Nederland en identificeerde zes kernelementen van succesvolle innovatiemilieus.

De publicatie bevat longreads over de verschillende kernelementen: local buzz, global pipelines, entrepreneurial dynamism, urbanity, branding en governance. Daarnaast zijn de bevindingen van het onderzoek ook samengevat in een interactieve video.

Download de publicatie.meer publicaties
De Volksdijk - strategie voor een dijktransitie
Strategieën voor dijktransitie in de komende 100 jaar.
Door het midden!
Hoe op platteland de begrippen ‘bottom-up’ en ‘top-down’ op inspirerende wijze worden vervangen door nieuwe samenwerkingen ‘door het midden’.
Blind Spot - metropolitan landscape in the global battle for talent
De publicatie Blind Spot bespreekt het belang van een hoogwaardig landschap voor het vestigingsklimaat, aan de hand van tien metropolitane regio's wereldwijd. Het onderzoek is een co-productie van Vereniging Deltametropool, Wageningen UR en West8, samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het ministerie van Economische Zaken en Staatsbosbeheer.
Weg van mobiliteit
Mobiliteit is een onhandig begrip. Veel beter is MobiliTijd, een concept dat uitgaat van de grenzen van mensen (tijdsbudget) en van de aarde (duurzaamheid). Dit concept is het startpunt om tot radicaal andere oplossingen te komen in mobiliteitsbeleid. Het concept en de manier om daaraan te werken, met plezier, staan centraal in dit lezenswaardige werk van Kris Peeters.