Logo Ruimtevolk klein

NL – magazine over stedelijke en regionale ontwikkeling (#1)Auteur(s)

Diverse auteurs.
Redactie: RUIMTEVOLK

Uitgever

RUIMTEVOLK

Medio juni 2017 verschijnt de eerste editie van NL: een magazine vol innovatieve praktijken in stedelijke en regionale ontwikkeling, samengesteld en uitgegeven door RUIMTEVOLK.

In deze eerste editie staat de middelgrote stad centraal. Deze steden zijn tegelijkertijd zowel de stille kracht van ons land als de potentiële probleemkinderen. Ze verdienen meer aandacht en een ontwikkelperspectief. Ze kunnen het stedelijk netwerk in Nederland versterken en hebben een goede uitgangspositie om uit te groeien tot laboratoria voor de toekomst van ons land. Hier ligt de mogelijkheid om grote opgaven op kleine schaal aan te pakken en nieuw beleid uit te testen.

In het blad lees je onder andere interviews met Oedzge Atzema en Geert Teisman, verkennen Joks Janssen, Desiree Uitzetter en Tom de Laat het perspectief van de middelgrote stad, en delen we lessen uit vernieuwende praktijken waar RUIMTEVOLK aan werkt.

Vanwege de overweldigende belangstelling is het bestellen van NL #1 helaas niet meer mogelijk.


Excuses voor het ongemak.

 

 meer publicaties
Toekomstagenda 'Mind the Gap!'
Begin 2015 maakten we met een aantal experts een eerste verkenning van toenemende sociale verschillen in en tussen steden en regio's. BrabantKennis zet een volgende stap met tien interessante observaties en een toekomstagenda.
Trendverkenning demografische transitie Noord-Limburg
Noord-Limburg is een 'anticipeerregio' en krijgt op korte termijn te maken met bevolkingskrimp. Deze trendverkenning kijkt verder dan de tabellen met percentages en aantallen. Welke consequenties hebben deze ontwikkelingen? En wat is het perspectief voor de regio als je demografische ontwikkelingen en andere trends in de samenleving en economie in samenhang beschouwt?
Kernelementen van succesvolle innovatiemilieus
RUIMTEVOLK en het Planbureau voor de Leefomgeving onderzochten waarom innovatie in sommige gebieden beter gedijt dan in andere. Zes kernelementen van succesvolle innovatiemilieus.
De Volksdijk - strategie voor een dijktransitie
Strategieën voor dijktransitie in de komende 100 jaar.