Logo Ruimtevolk klein

NL – magazine over stedelijke en regionale ontwikkeling (#1)Auteur(s)

Diverse auteurs.
Redactie: RUIMTEVOLK

Uitgever

RUIMTEVOLK

Medio juni 2017 verschijnt de eerste editie van NL: een magazine vol innovatieve praktijken in stedelijke en regionale ontwikkeling, samengesteld en uitgegeven door RUIMTEVOLK.

In deze eerste editie staat de middelgrote stad centraal. Deze steden zijn tegelijkertijd zowel de stille kracht van ons land als de potentiële probleemkinderen. Ze verdienen meer aandacht en een ontwikkelperspectief. Ze kunnen het stedelijk netwerk in Nederland versterken en hebben een goede uitgangspositie om uit te groeien tot laboratoria voor de toekomst van ons land. Hier ligt de mogelijkheid om grote opgaven op kleine schaal aan te pakken en nieuw beleid uit te testen.

In het blad lees je onder andere interviews met Oedzge Atzema en Geert Teisman, verkennen Joks Janssen, Desiree Uitzetter en Tom de Laat het perspectief van de middelgrote stad, en delen we lessen uit vernieuwende praktijken waar RUIMTEVOLK aan werkt.

Vanwege de overweldigende belangstelling is het bestellen van NL #1 helaas niet meer mogelijk.


Excuses voor het ongemak.

 

 meer publicaties
Slim schakelen
Vijf pilotregio's hebben ruim een jaar gewerkt aan een regionale energiestrategie. Anne Marieke Schwencke en Ruud Schuurs (AS I-Search) hebben het proces in de regio’s gevolgd. De belangrijkste leerervaringen zijn in samenwerking met RUIMTEVOLK samengevat als lessen voor regio’s die nog aan de slag gaan met een strategie.
Water verbindt
Hoe kan water bijdragen aan de grote opgaven van deze tijd en aan het verhogen van omgevingskwaliteit? RUIMTEVOLK en de Unie van Waterschappen verkennen deze vragen in een publicatie over de rol van water in omgevingsvisies.
Toekomstagenda 'Mind the Gap!'
Begin 2015 maakten we met een aantal experts een eerste verkenning van toenemende sociale verschillen in en tussen steden en regio's. BrabantKennis zet een volgende stap met tien interessante observaties en een toekomstagenda.
Kernelementen van succesvolle innovatiemilieus
RUIMTEVOLK en het Planbureau voor de Leefomgeving onderzochten waarom innovatie in sommige gebieden beter gedijt dan in andere. Zes kernelementen van succesvolle innovatiemilieus.