Logo Ruimtevolk klein

Perspectief op mobiliteit van de toekomstAuteur(s)

RUIMTEVOLK

Uitgever

RUIMTEVOLK

Download

Technologische innovaties prikkelen om na te denken over mobiliteit van de toekomst. Mobiliteit gaat echter over meer dan alleen dat. Mobiliteit gaat over ons verplaatsingsgedrag. Bovendien grijpen mobiliteiten ruimte in elkaar.

Willen we verkennen hoe we kunnen werken aan mobiliteit van de toekomst dan moeten we het gesprek aangaan over welke factoren van invloed zijn op ons verplaatsingsgedrag en welke ontwikkelingen zich daarin voordoen. Ook moeten we oog hebben voor de innige relatie tussen mobiliteit en ruimte. Aan de ene kant beïnvloeden ontwikkelingen in de manier waarop we ons verplaatsen de vraag naar ruimte. Aan de andere kant wordt ons verplaatsingsgedrag beïnvloed door waar we wonen, werken, recreëren, etc..

Hebben we het over mobiliteit van de toekomst, dan gaat het tot slot ook over het vellen van waardeoordelen. Wat voor mobiliteit wensen we? Kortom, mobiliteit van de toekomst gaat over hoe diverse technologische, economische en maatschappelijke trends samenkomen, welke vragen deze trends stellen en wat voor toekomst
gewenst is.

Dit was het perspectief van de RUIMTEVOLK Expeditie Mobiliteit van de toekomst, 3 februari 2016. In dit magazine passeren trends die gepresenteerd werden de revue, hebben we enkele prikkelende artikelen opgenomen die naar aanleiding van de Expeditie zijn geschreven en sluiten we af met aandachtspunten voor het werken aan mobiliteit van de toekomst.

Download het magazine.meer publicaties
Toekomstagenda 'Mind the Gap!'
Begin 2015 maakten we met een aantal experts een eerste verkenning van toenemende sociale verschillen in en tussen steden en regio's. BrabantKennis zet een volgende stap met tien interessante observaties en een toekomstagenda.
NL - magazine over stedelijke en regionale ontwikkeling (#1)
NL is een magazine vol innovatieve praktijken in stedelijke en regionale ontwikkeling, samengesteld en uitgegeven door RUIMTEVOLK. De eerste editie verschijnt medio juni 2017 en hierin staat de middelgrote stad centraal.
Trendverkenning demografische transitie Noord-Limburg
Noord-Limburg is een 'anticipeerregio' en krijgt op korte termijn te maken met bevolkingskrimp. Deze trendverkenning kijkt verder dan de tabellen met percentages en aantallen. Welke consequenties hebben deze ontwikkelingen? En wat is het perspectief voor de regio als je demografische ontwikkelingen en andere trends in de samenleving en economie in samenhang beschouwt?
Kernelementen van succesvolle innovatiemilieus
RUIMTEVOLK en het Planbureau voor de Leefomgeving onderzochten waarom innovatie in sommige gebieden beter gedijt dan in andere. Zes kernelementen van succesvolle innovatiemilieus.