Logo Ruimtevolk klein

Pioniers in de stad – wijkondernemers delen kennis en praktijkAuteur(s)

Diverse

Uitgever

Trancity

160 bladzijden, paperback, staand, 17 x 23 cm, Nederlandstalig,

ISBN
978-90-78088-90-5

Prijs€19,50

Bestellen
Via website uitgever

Leegstaande panden, het ontbreken van sociale netwerken en het wegvallen van subsidies voor buurthuizen zijn aanleidingen voor bewoners om zelf het initiatief te nemen. Het zijn concrete antwoorden van actieve mensen om in hun eigen buurt een ontmoetingsplek te creëren, een nieuwe buurtgerichte invulling te geven aan een leegstaand gebouw en om de wijkeconomie en de samenhang in de buurt te versterken. Het boek ‘Pioniers in de stad’ geeft een overzicht van 24 verschillende wijkondernemingen, in en rondom Amsterdam; de impact, de lessen en de uitdaging.

In twee jaar van wijkondernemerschap in Amsterdam zijn nieuwe verhoudingen tussen burgers, overheid en maatschappelijke organisaties ontstaan in de stad. Het is een hoopvol, kleinschalig en menselijk perspectief voor de toekomst van buurten en wijken. In dit boek delen wijkondernemers, aangesloten bij Lokale Lente, hun ervaringen en formuleren de succesfactoren in de aanpak rondom vier thema’s: Communities en leiderschap, Maatschappelijk vastgoed, Activering en werk en Ondernemen in de wijk. 

Voorbeelden die in de publicatie aan de orde komen zijn: Meevaart, Lucas Community, Samen Krachtig Plan van Gool, IJburg droomt, IJburg doet, Lokale Lente, Leeszaal Rotterdam West, Ik Geef om de Jan Eef, Tugela85, MidWest, Heesterveld Creative Community, De Driehoek, HW10, Noorderpark Trust, Casa Jepie Makandra, Garage Notweg, Multibron, Wijkonderneming Hofgeest, BBHS 8924, Samen Ondernemen, The Bookstore, Cruquiusgilde, Buurtonderneming De Serre, Gouden Handen en De Nieuwe Akker. Ook zijn er columns van Jan Rotmans, Nies Medema, Achmed Baâdoud, Jurgen van der Heijden en Joost Beunderman.

De initiatieven laten een praktijk zien van toenemende verantwoordelijkheid en mede-eigenaarschap van bewoners, van mensen die van onderop aan het werk zijn gegaan om hun leefomgeving te verbeteren. In de meeste verhalen wordt ook duidelijk dat dit vaak een hele zoektocht en zelfs worsteling is. Een interessante verkenning van mede-eigenaarschap en inspiratiebron voor initiatiefnemers en iedereen die betrokken is bij het vormgeven van de wijkaanpak van de toekomst.meer publicaties
Groen=Goud
Deze publicatie presenteert de oogst van de Omgevingsscan Groene Steden en Dorpen: inspirerende voorbeelden, ervaringen van initiatiefnemers, inzichten van experts en concrete handreikingen om meteen aan de slag te gaan met het vergroenen van stad en dorp in Overijssel.
Eindrapport Pilots Omgevingsvisie 2017-2018
Inzichten, kansrijke aanpakken, handige tips en inspirerende verhalen bij het maken van een omgevingsvisie.
Ruimtelijke Verkenning Energie en Klimaat
Slim schakelen
Vijf pilotregio's hebben ruim een jaar gewerkt aan een regionale energiestrategie. Anne Marieke Schwencke en Ruud Schuurs (AS I-Search) hebben het proces in de regio’s gevolgd. De belangrijkste leerervaringen zijn in samenwerking met RUIMTEVOLK samengevat als lessen voor regio’s die nog aan de slag gaan met een strategie.