Logo Ruimtevolk klein

Roads Were Not Built For CarsAuteur(s)

Carlton Reid

Uitgever

Island Press

Engels

360 pagina’s

april 2015

ISBN: 9781610916899

E-book bestellen (€25,99)

Hardcopy bestellen

Roads Were Not Built For Cars; How cyclists were the first to push for good roads & became the pioneers of motoring is een boek dat je het best kan aanschaffen als e-book. Het boek is één grote geschiedenisles vol met feiten en anekdotes over hoe invloedrijk de fiets is geweest in de totstandkoming van onze hedendaagse infrastructuur, die nu gedomineerd wordt door de auto. De digitale versie is doorspekt met foto’s, interactieve beelden en video’s. Daarmee is het bijna de encyclopedie van de infrastructuur.

Het werk van Carlton Reid toont niet alleen dat veel infrastructuurinnovaties voortkomen uit de wereld van de fiets. Het zorgt ook voor reflectie op hoe onze wereld langzaamaan gedomineerd is geraakt door de auto. En dat terwijl rond 1900 autoliefhebbers en fietsfanaten tot dezelfde bloedgroep behoorden; zo staat de ANWB voor de Algemene Nederlandsche Wielrijders-Bond terwijl we de ANWB nu al snel koppelen aan autorijden. Met alle technologische innovaties en de opkomst – of beter gezegd: wederopstanding – van de fiets ga je je snel afvragen of deze autodominantie ook maar een fase in onze mobiliteitsgeschiedenis is.

Om te kunnen nadenken over mobiliteit van de toekomst en de infrastructuur die dit vraagt, is het goed om de geschiedenis te kennen van onze wegen en van hoe de fiets een rol heeft gespeeld in de innovaties van vandaag. Roads Were Not Built For Cars biedt een schat aan informatie en prikkelt de gedachten.meer publicaties
Trendverkenning demografische transitie Noord-Limburg
Noord-Limburg is een 'anticipeerregio' en krijgt op korte termijn te maken met bevolkingskrimp. Deze trendverkenning kijkt verder dan de tabellen met percentages en aantallen. Welke consequenties hebben deze ontwikkelingen? En wat is het perspectief voor de regio als je demografische ontwikkelingen en andere trends in de samenleving en economie in samenhang beschouwt?
Kernelementen van succesvolle innovatiemilieus
RUIMTEVOLK en het Planbureau voor de Leefomgeving onderzochten waarom innovatie in sommige gebieden beter gedijt dan in andere. Zes kernelementen van succesvolle innovatiemilieus.
De Volksdijk - strategie voor een dijktransitie
Strategieën voor dijktransitie in de komende 100 jaar.
Door het midden!
Hoe op platteland de begrippen ‘bottom-up’ en ‘top-down’ op inspirerende wijze worden vervangen door nieuwe samenwerkingen ‘door het midden’.