Logo Ruimtevolk klein

Onze publicaties

Onze publicaties Aanbevolen publicaties 

NL – magazine over stedelijke en regionale ontwikkeling (#1)

Diverse auteurs.
Redactie: RUIMTEVOLK

Trendverkenning demografische transitie Noord-Limburg

Judith Lekkerkerker en Peter Pelzer (RUIMTEVOLK)

Kernelementen van succesvolle innovatiemilieus

Judith Lekkerkerker (RUIMTEVOLK) en Otto Raspe (Planbureau voor de Leefomgeving)

Door het midden!

Tekst en redactie Daphne Koenders en Sjors de Vries (RUIMTEVOLK). Met bijdragen van Bettina Bock en Joks Janssen.

Perspectief op mobiliteit van de toekomst

RUIMTEVOLK

Midsize NL

RUIMTEVOLK

Landelijke Conferentie Bevolkingsdaling 2015

RUIMTEVOLK

Filosofen agenderen de stad

Pieter Hoexum, Lieke Knijnenburg, Martijn de Waal, Désanne van Brederode, Govert Derix, Naomi Jacobs, Gerard de Vries, Willem Schinkel, Daan Roovers, Jan-Hendrik Bakker, Hans Peter Benschop
123