Logo Ruimtevolk klein

Slim schakelenAuteur(s)

Ruud Schuurs, Anne Marieke Schwencke, RUIMTEVOLK

Uitgever

VNG, RUIMTEVOLK

Oktober 2017

Download publicatie

Slim schakelen – Lessen voor een regionale energiestrategie
Vijf pilotregio’s hebben ruim een jaar gewerkt aan een regionale energiestrategie. Anne Marieke Schwencke en Ruud Schuurs (AS I-Search) hebben in opdracht van de VNG het proces in de regio’s gevolgd en onderzochten de relatie tussen Rijk, koepels en regio’s. Wat werkt goed en wat kan beter? Maar ook: wat hebben de regio’s nodig om de ambities daadwerkelijk te kunnen uitwerken? Elke regio heeft een eigen identiteit en een eigen manier van werken, maar in alle regio’s zijn dezelfde fasen te herkennen bij het ontwikkelen van een strategie. De belangrijkste leerervaringen zijn in samenwerking met RUIMTEVOLK samengevat als lessen voor regio’s die nog aan de slag gaan met een strategie.

RUIMTEVOLK volgde de pilotregio’s op hun weg naar een regionale energiestrategie en schreef daarover verschillende achtergrondverhalen. Deze verhalen vind je terug op www.regionale-energiestrategie.nl.meer publicaties
Groen=Goud
Deze publicatie presenteert de oogst van de Omgevingsscan Groene Steden en Dorpen: inspirerende voorbeelden, ervaringen van initiatiefnemers, inzichten van experts en concrete handreikingen om meteen aan de slag te gaan met het vergroenen van stad en dorp in Overijssel.
Eindrapport Pilots Omgevingsvisie 2017-2018
Inzichten, kansrijke aanpakken, handige tips en inspirerende verhalen bij het maken van een omgevingsvisie.
Ruimtelijke Verkenning Energie en Klimaat
Water verbindt
Hoe kan water bijdragen aan de grote opgaven van deze tijd en aan het verhogen van omgevingskwaliteit? RUIMTEVOLK en de Unie van Waterschappen verkennen deze vragen in een publicatie over de rol van water in omgevingsvisies.