Logo Ruimtevolk klein

Slim schakelenAuteur(s)

Ruud Schuurs, Anne Marieke Schwencke, RUIMTEVOLK

Uitgever

VNG, RUIMTEVOLK

Oktober 2017

Slim schakelen – Lessen voor een regionale energiestrategie
Vijf pilotregio’s hebben ruim een jaar gewerkt aan een regionale energiestrategie. Anne Marieke Schwencke en Ruud Schuurs (AS I-Search) hebben in opdracht van de VNG het proces in de regio’s gevolgd en onderzochten de relatie tussen Rijk, koepels en regio’s. Wat werkt goed en wat kan beter? Maar ook: wat hebben de regio’s nodig om de ambities daadwerkelijk te kunnen uitwerken? Elke regio heeft een eigen identiteit en een eigen manier van werken, maar in alle regio’s zijn dezelfde fasen te herkennen bij het ontwikkelen van een strategie. De belangrijkste leerervaringen zijn in samenwerking met RUIMTEVOLK samengevat als lessen voor regio’s die nog aan de slag gaan met een strategie.

Download de publicatie Slim schakelen – Lessen voor een regionale energiestrategie

Een fysiek exemplaar bestellen? Dat kan bij de VNG via deze link.

RUIMTEVOLK volgde de pilotregio’s op hun weg naar een regionale energiestrategie en schreef daarover verschillende achtergrondverhalen. Deze verhalen vind je terug op www.regionale-energiestrategie.nl.meer publicaties
Water verbindt
Hoe kan water bijdragen aan de grote opgaven van deze tijd en aan het verhogen van omgevingskwaliteit? RUIMTEVOLK en de Unie van Waterschappen verkennen deze vragen in een publicatie over de rol van water in omgevingsvisies.
Toekomstagenda 'Mind the Gap!'
Begin 2015 maakten we met een aantal experts een eerste verkenning van toenemende sociale verschillen in en tussen steden en regio's. BrabantKennis zet een volgende stap met tien interessante observaties en een toekomstagenda.
NL - magazine over stedelijke en regionale ontwikkeling (#1)
NL is een magazine vol innovatieve praktijken in stedelijke en regionale ontwikkeling, samengesteld en uitgegeven door RUIMTEVOLK. De eerste editie verschijnt medio juni 2017 en hierin staat de middelgrote stad centraal.
Kernelementen van succesvolle innovatiemilieus
RUIMTEVOLK en het Planbureau voor de Leefomgeving onderzochten waarom innovatie in sommige gebieden beter gedijt dan in andere. Zes kernelementen van succesvolle innovatiemilieus.