Logo Ruimtevolk klein

Stedelingen veranderen de stadAuteur(s)

Mariska van den Berg

Uitgever

Trancity*Valiz

Stedelingen veranderen de stad – over nieuwe collectieven, publiek domein en transitie

192 pag., pocket, staand; 11 x 18 cm; Nederlandstalig.

ISBN
978-90-78088-82-0

Prijs
€ 15,00

Bestellen:
Via website uitgever

In een klein compact boekje gaat Mariska van den Berg op zoek naar de betekenis van initiatieven van collectieven in het publieke domein. Ze geeft een boeiend overzicht van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren als het gaat om bottom-up initiatieven en combineert dit met een bloemlezing van inspirerende initiatieven in het publieke domein. Ze variëren van collectieven die interventies organiseren in de openbare ruimte, stadslandbouw op braakliggende grond, tot co-workingplekken en een wijkwarenhuis.

Aan de hand van interviews verdiept Van den Berg haar indrukken uit de contacten met initiatiefnemers. Haar slotbeschouwing is getiteld ‘Pragmatisch en utopisch’. Het zijn deze kleine concrete initiatieven die laten zien dat het anders kan. Denken en handelen komen samen.

Van den Berg lijkt zich te concentreren op de bijdrage van initiatieven van creatieve collectieven aan de maatschappij. Het zijn immers vooral hippe en creatieve initiatieven die in de bloemlezing voorbijkomen. En haar gesprekspartners bij de interviews zijn kunstenaar Apolonia Šušteršič, architect Willemijn Lofvers, expert op het gebied van commons Tine de Moor en prominent persoon in het maatschappelijk debat Sadik Harchaoui. Maar in haar slotbeschouwing stelt ze vraagtekens bij de democratische legitimiteit van initiatieven wellicht in het geding komt als het alleen ‘de creatieve klasse’ is, die initiatief neemt. Het is wat dat betreft jammer dat ze niet wat meer ‘minder hippe initiatieven’ in de publicatie heeft opgenomen. Want die zijn er zeker, zoals wellicht de voorbeelden van ons Kennisprogramma Bottom-up initiatieven in krimpgebieden laten zien. Of misschien had ze nog wat meer kunnen onderzoeken wat juist de waarde van ‘de creatieve klasse’ in deze beweging is en hoe deze beter benut zou kunnen worden. Een kleine kritische noot bij deze verder informerende, aan het denken zettende en aantrekkelijke publicatie.meer publicaties
Groen=Goud
Deze publicatie presenteert de oogst van de Omgevingsscan Groene Steden en Dorpen: inspirerende voorbeelden, ervaringen van initiatiefnemers, inzichten van experts en concrete handreikingen om meteen aan de slag te gaan met het vergroenen van stad en dorp in Overijssel.
Eindrapport Pilots Omgevingsvisie 2017-2018
Inzichten, kansrijke aanpakken, handige tips en inspirerende verhalen bij het maken van een omgevingsvisie.
Ruimtelijke Verkenning Energie en Klimaat
Slim schakelen
Vijf pilotregio's hebben ruim een jaar gewerkt aan een regionale energiestrategie. Anne Marieke Schwencke en Ruud Schuurs (AS I-Search) hebben het proces in de regio’s gevolgd. De belangrijkste leerervaringen zijn in samenwerking met RUIMTEVOLK samengevat als lessen voor regio’s die nog aan de slag gaan met een strategie.