Logo Ruimtevolk klein

The Flexible CityAuteur(s)

Tom Bergevoet en Maarten van Tuijl

Uitgever

nai010 publishers

Jaar
2015

Taal
Engels

Prijs
€24,95

ISBN
978-94-6208-287-8

Groei is niet meer vanzelfsprekend in Europa. Sommige gebieden hebben zelfs te maken met bevolkingskrimp. Dat vraagt om een fundamenteel andere stedelijke en regionale planning. In het boek The Flexible City – Sustainable Solutions for a Europe in Transition laten auteurs Tom Bergevoet en Maarten van Tuijl zien hoe een meer flexibele planning oplossingen biedt voor steden en dorpen in transitie.

Demografische veranderingen leiden tot nieuwe ruimtelijke opgaven. Bouwen buiten de stadscentra is niet meer nodig en in plaats daarvan moet de bestaande voorraad verduurzaamd worden. In gebieden waar de bevolking krimpt moeten er soms zelfs woningen worden gesloopt. The Flexible City biedt naast een analyse van de Europese situatie, handvatten voor een meer flexibele ruimtelijke planning. Het boek gaat onder andere in op flexibelere vormen van financiering, regelgeving en ruimtelijke planning die passen bij de vraagstukken Europa in de 21e eeuw.

Nieuwe gebiedsontwikkeling

Bergevoet en Van Tuijl, vanuit hun architectenbureau temp.architecture.urbanism gespecialiseerd in ruimtelijke transformatie, geven verschillende voorbeelden van projecten die niet volgens de regels van de traditionele gebiedsontwikkeling van de grond gekomen zijn. Zo beschrijven ze het proces rondom de herontwikkeling van Strijp-S in Eindhoven en de ontwikkelingen rondom Hotel De Marne, een samenwerking tussen verschillende ondernemers in de toerismesector op het Groningse platteland. Een interessant buitenlands voorbeeld dat genoemd wordt, is het krimpende Verstervig in Denemarken. Daar transformeerde een buurt met veel leegstaande woningen tot een groene wijk.

Het boek is een vervolg op de eerder verschenen Nederlandstalige publicatie De Flexibele Stad. Wegens het succes daarvan, kwam in februari 2016 een Engelstalige variant uit die is aangevuld met Europese voorbeelden en waarin de focus meer ligt op krimp. Vanwege de uitgebreide beschreven voorbeelden en de handvatten voor flexibele planning is de publicatie een ‘handboek’ voor de professional die werkt aan de duurzame steden en dorpen van vandaag en morgen.meer publicaties
Trendverkenning demografische transitie Noord-Limburg
Noord-Limburg is een 'anticipeerregio' en krijgt op korte termijn te maken met bevolkingskrimp. Deze trendverkenning kijkt verder dan de tabellen met percentages en aantallen. Welke consequenties hebben deze ontwikkelingen? En wat is het perspectief voor de regio als je demografische ontwikkelingen en andere trends in de samenleving en economie in samenhang beschouwt?
Kernelementen van succesvolle innovatiemilieus
RUIMTEVOLK en het Planbureau voor de Leefomgeving onderzochten waarom innovatie in sommige gebieden beter gedijt dan in andere. Zes kernelementen van succesvolle innovatiemilieus.
De Volksdijk - strategie voor een dijktransitie
Strategieën voor dijktransitie in de komende 100 jaar.
Door het midden!
Hoe op platteland de begrippen ‘bottom-up’ en ‘top-down’ op inspirerende wijze worden vervangen door nieuwe samenwerkingen ‘door het midden’.