Logo Ruimtevolk klein

Toekomstagenda ‘Mind the Gap!’Auteur(s)

Diverse auteurs

Uitgever

BrabantKennis

Download de publicatie van de site van BrabantKennis

Er is sprake van groeiende verschillen tussen bevolkingsgroepen, wijken, steden en dorpen. Begin 2015 verkenden we deze ontwikkeling en stelden we een eerste agenda hiervoor op. De vraag hoe deze ontwikkeling zich nu daadwerkelijk manifesteert, wat de gevolgen zijn en of er negatieve of wellicht ook positieve consequenties aan vast zitten konden we op dat moment onvoldoende beantwoorden.

Welnu, BrabantKennis heeft een nieuwe stap gezet en dook een jaar lang in de wereld van de nieuwe verschillen. Groeien de verschillen tussen Brabanders? En zo ja, is dat erg? En als er tegenstellingen zijn, wat kunnen we dan doen om die te overbruggen?

Samen met experts op allerlei terreinen heeft BrabantKennis feiten en cijfers op een rijtje gezet, verkiezingsuitslagen en sociale media geanalyseerd, zijn ze op de tandem gestapt om het gesprek aan te gaan met Brabanders van allerlei pluimage, en hebben we lezingen en debatten georganiseerd. De analyses en oberservaties zijn verzameld in een boeiende publicatie en vertaald in een toekomstagenda, die gratis te downloaden is van de site.meer publicaties
NL - magazine over stedelijke en regionale ontwikkeling (#1)
NL is een magazine vol innovatieve praktijken in stedelijke en regionale ontwikkeling, samengesteld en uitgegeven door RUIMTEVOLK. De eerste editie verschijnt medio juni 2017 en hierin staat de middelgrote stad centraal.
Trendverkenning demografische transitie Noord-Limburg
Noord-Limburg is een 'anticipeerregio' en krijgt op korte termijn te maken met bevolkingskrimp. Deze trendverkenning kijkt verder dan de tabellen met percentages en aantallen. Welke consequenties hebben deze ontwikkelingen? En wat is het perspectief voor de regio als je demografische ontwikkelingen en andere trends in de samenleving en economie in samenhang beschouwt?
Kernelementen van succesvolle innovatiemilieus
RUIMTEVOLK en het Planbureau voor de Leefomgeving onderzochten waarom innovatie in sommige gebieden beter gedijt dan in andere. Zes kernelementen van succesvolle innovatiemilieus.
De Volksdijk - strategie voor een dijktransitie
Strategieën voor dijktransitie in de komende 100 jaar.