Logo Ruimtevolk klein

Toekomstagenda ‘Mind the Gap!’Auteur(s)

Diverse auteurs

Uitgever

BrabantKennis

Download de publicatie van de site van BrabantKennis

Er is sprake van groeiende verschillen tussen bevolkingsgroepen, wijken, steden en dorpen. Begin 2015 verkenden we deze ontwikkeling en stelden we een eerste agenda hiervoor op. De vraag hoe deze ontwikkeling zich nu daadwerkelijk manifesteert, wat de gevolgen zijn en of er negatieve of wellicht ook positieve consequenties aan vast zitten konden we op dat moment onvoldoende beantwoorden.

Welnu, BrabantKennis heeft een nieuwe stap gezet en dook een jaar lang in de wereld van de nieuwe verschillen. Groeien de verschillen tussen Brabanders? En zo ja, is dat erg? En als er tegenstellingen zijn, wat kunnen we dan doen om die te overbruggen?

Samen met experts op allerlei terreinen heeft BrabantKennis feiten en cijfers op een rijtje gezet, verkiezingsuitslagen en sociale media geanalyseerd, zijn ze op de tandem gestapt om het gesprek aan te gaan met Brabanders van allerlei pluimage, en hebben we lezingen en debatten georganiseerd. De analyses en oberservaties zijn verzameld in een boeiende publicatie en vertaald in een toekomstagenda, die gratis te downloaden is van de site.meer publicaties
Eindrapport Pilots Omgevingsvisie 2017-2018
Inzichten, kansrijke aanpakken, handige tips en inspirerende verhalen bij het maken van een omgevingsvisie.
Ruimtelijke Verkenning Energie en Klimaat
Slim schakelen
Vijf pilotregio's hebben ruim een jaar gewerkt aan een regionale energiestrategie. Anne Marieke Schwencke en Ruud Schuurs (AS I-Search) hebben het proces in de regio’s gevolgd. De belangrijkste leerervaringen zijn in samenwerking met RUIMTEVOLK samengevat als lessen voor regio’s die nog aan de slag gaan met een strategie.
Water verbindt
Hoe kan water bijdragen aan de grote opgaven van deze tijd en aan het verhogen van omgevingskwaliteit? RUIMTEVOLK en de Unie van Waterschappen verkennen deze vragen in een publicatie over de rol van water in omgevingsvisies.