Logo Ruimtevolk klein

Trendverkenning demografische transitie Noord-LimburgAuteur(s)

RUIMTEVOLK

Uitgever

Regio Noord-Limburg

Februari 2017

Lees (ISSUU)/ download

Noord-Limburg is een zogeheten ‘anticipeerregio’. Op korte termijn krijgt de regio te maken met bevolkingskrimp, in enkele gemeenten is dit nu al de realiteit. Ook heeft de regio een sterk vergrijzende bevolking. Met de trendverkenning kijken we verder dan de tabellen met percentages 65-plussers of percentages waarmee de bevolking krimpt.

Wat betekenen deze percentages nu in de praktijk? Welke consequenties hebben deze ontwikkelingen en hoe kun je daarop reageren of anticiperen? Wat zijn de mechanismen achter deze dynamiek en zijn die al dan niet te beïnvloeden? En wat is het perspectief voor de regio als je demografische ontwikkelingen en andere trends in de samenleving en economie in samenhang beschouwt?

Met de Trendverkenning demografische transitie Noord-Limburg geven we hier inzicht in. In dit magazine verkennen we de demografische transitie vanuit verschillende invalshoeken, vanuit negen trends. Aan de hand van drie scenario’s onderzoeken we onzekere ontwikkelingen en wat die voor de regio kunnen betekenen. De publicatie besluit met een blik op korte termijn toekomst: wat vraagt de demografische transitie nu en straks van het lokaal bestuur? In het magazine zijn tevens interviews met lokale belanghebbenden opgenomen. Onder andere een wethouder, een ondernemer en een bestuurder in het onderwijs nemen ons mee in hoe zij de ontwikkelingen in hun regio zien.

De Trendverkenning demografische transitie Noord-Limburg is niet alleen interessant voor mensen die direct met de regio te maken hebben. Ook voor andere regio’s die met demografische ontwikkelingen als vergrijzing en bevolkingskrimp te maken hebben, biedt het magazine volop achtergrond en inspiratie. Net als voor diegenen die vanuit provincie of Rijk met dergelijke regio’s te maken hebben.

Meer weten? Neem contact op met Sjors de Vries sjors.devries@ruimtevolk.nl.meer publicaties
Eindrapport Pilots Omgevingsvisie 2017-2018
Inzichten, kansrijke aanpakken, handige tips en inspirerende verhalen bij het maken van een omgevingsvisie.
Ruimtelijke Verkenning Energie en Klimaat
Slim schakelen
Vijf pilotregio's hebben ruim een jaar gewerkt aan een regionale energiestrategie. Anne Marieke Schwencke en Ruud Schuurs (AS I-Search) hebben het proces in de regio’s gevolgd. De belangrijkste leerervaringen zijn in samenwerking met RUIMTEVOLK samengevat als lessen voor regio’s die nog aan de slag gaan met een strategie.
Water verbindt
Hoe kan water bijdragen aan de grote opgaven van deze tijd en aan het verhogen van omgevingskwaliteit? RUIMTEVOLK en de Unie van Waterschappen verkennen deze vragen in een publicatie over de rol van water in omgevingsvisies.