Logo Ruimtevolk klein

Trendverkenning demografische transitie Noord-LimburgAuteur(s)

Judith Lekkerkerker en Peter Pelzer (RUIMTEVOLK)

Uitgever

RUIMTEVOLK en Regio Venlo

Februari 2017

Lees (ISSUU)/ download

Noord-Limburg is een zogeheten ‘anticipeerregio’. Op korte termijn krijgt de regio te maken met bevolkingskrimp, in enkele gemeenten is dit nu al de realiteit. Ook heeft de regio een sterk vergrijzende bevolking. Met de trendverkenning kijken we verder dan de tabellen met percentages 65-plussers of percentages waarmee de bevolking krimpt.

Wat betekenen deze percentages nu in de praktijk? Welke consequenties hebben deze ontwikkelingen en hoe kun je daarop reageren of anticiperen? Wat zijn de mechanismen achter deze dynamiek en zijn die al dan niet te beïnvloeden? En wat is het perspectief voor de regio als je demografische ontwikkelingen en andere trends in de samenleving en economie in samenhang beschouwt?

Met de Trendverkenning demografische transitie Noord-Limburg geven we hier inzicht in. In dit magazine verkennen we de demografische transitie vanuit verschillende invalshoeken, vanuit negen trends. Aan de hand van drie scenario’s onderzoeken we onzekere ontwikkelingen en wat die voor de regio kunnen betekenen. De publicatie besluit met een blik op korte termijn toekomst: wat vraagt de demografische transitie nu en straks van het lokaal bestuur? In het magazine zijn tevens interviews met lokale belanghebbenden opgenomen. Onder andere een wethouder, een ondernemer en een bestuurder in het onderwijs nemen ons mee in hoe zij de ontwikkelingen in hun regio zien.

De Trendverkenning demografische transitie Noord-Limburg is niet alleen interessant voor mensen die direct met de regio te maken hebben. Ook voor andere regio’s die met demografische ontwikkelingen als vergrijzing en bevolkingskrimp te maken hebben, biedt het magazine volop achtergrond en inspiratie. Net als voor diegenen die vanuit provincie of Rijk met dergelijke regio’s te maken hebben.meer publicaties
Kernelementen van succesvolle innovatiemilieus
RUIMTEVOLK en het Planbureau voor de Leefomgeving onderzochten waarom innovatie in sommige gebieden beter gedijt dan in andere. Zes kernelementen van succesvolle innovatiemilieus.
De Volksdijk - strategie voor een dijktransitie
Strategieën voor dijktransitie in de komende 100 jaar.
Door het midden!
Hoe op platteland de begrippen ‘bottom-up’ en ‘top-down’ op inspirerende wijze worden vervangen door nieuwe samenwerkingen ‘door het midden’.
Blind Spot - metropolitan landscape in the global battle for talent
De publicatie Blind Spot bespreekt het belang van een hoogwaardig landschap voor het vestigingsklimaat, aan de hand van tien metropolitane regio's wereldwijd. Het onderzoek is een co-productie van Vereniging Deltametropool, Wageningen UR en West8, samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het ministerie van Economische Zaken en Staatsbosbeheer.