Logo Ruimtevolk klein

Van Onderop!Auteur(s)

Daphne Koenders en Sjors de Vries (Red.)

Uitgever

RUIMTEVOLK

Download publicatie

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft RUIMTEVOLK  in 2014 inhoud gegeven aan een kennisprogramma om ervaringen en inzichten rondom bottom-up-initiatieven in krimp- en anticipeergebieden te delen.

Dit kennisprogramma is bedoeld voor zowel initiatiefnemers als professionals die betrokken zijn bij herbestemming, herontwikkeling of sloop/nieuwbouw van gebouwen of de herinrichting van de openbare ruimte in deze gebieden.

De bevindingen zijn gebundeld in de eenmalige publicatie ‘Van Onderop!’ en is op 4 oktober gepresenteerd tijdens de Landelijke Conferentie Bevolkingsdaling.

 meer publicaties
Groen=Goud
Deze publicatie presenteert de oogst van de Omgevingsscan Groene Steden en Dorpen: inspirerende voorbeelden, ervaringen van initiatiefnemers, inzichten van experts en concrete handreikingen om meteen aan de slag te gaan met het vergroenen van stad en dorp in Overijssel.
Eindrapport Pilots Omgevingsvisie 2017-2018
Inzichten, kansrijke aanpakken, handige tips en inspirerende verhalen bij het maken van een omgevingsvisie.
Ruimtelijke Verkenning Energie en Klimaat
Slim schakelen
Vijf pilotregio's hebben ruim een jaar gewerkt aan een regionale energiestrategie. Anne Marieke Schwencke en Ruud Schuurs (AS I-Search) hebben het proces in de regio’s gevolgd. De belangrijkste leerervaringen zijn in samenwerking met RUIMTEVOLK samengevat als lessen voor regio’s die nog aan de slag gaan met een strategie.