Logo Ruimtevolk klein

Weg van mobiliteitAuteur(s)

Kris Peeters

Uitgever

Vrijdag, Uitgeverij

Nederlands

288 pagina’s

mei 2014

ISBN: 9789460012532

Bestellen

Verhalen over verkeer zijn over het algemeen weinig aansprekend. Begin in een café een gesprek over een vierstapsmodel en de kans is groot dat je gesprekspartner voor de tweede stap (distributie) al is weggelopen om een drankje te gaan halen. Terwijl mobiliteit toch een onderwerp is dat leeft, zoals de recente drukbezochte Expeditie Mobiliteit van de Toekomst illustreerde. Kris Peeters was een van de sprekers op deze bijeenkomst. In zijn boeken probeert hij mobiliteit op een spannende en toegankelijke wijze te behandelen. Weg van Mobiliteit (2014) is zijn meest recente kindje.

In de titel en in het begin van zijn boek merkt Peeters al op dat mobiliteit een onhandig begrip is. Vaak impliceert het dat het wegnemen van barrières (files!) leidt tot een betere doorstroming, waarmee een mobiliteitsprobleem is opgelost. Een denkfout, aldus Peeters. De BREVER-wet (Behoud van Reistijd en Verplaatsing) leert dat als files worden weggenomen mensen simpelweg verder weg gaan wonen, met als gevolg nog meer afgelegde reiskilometers. Veel beter is MobiliTijd, een concept dat uitgaat van de grenzen van mensen (tijdsbudget) en van de aarde (duurzaamheid, Peeters noemt dit ‘volhoudbaarheid’). Nieuw is op zich het allemaal niet, het idee van beperkte tijd-ruimte budgetten vinden we bijvoorbeeld al bij Hägerstrand in de jaren ’70.

Wél is het een startpunt om tot radicaal andere oplossingen te komen. Want hoe MobiliTijd te bereiken? Twee voorbeelden. De eerste mag bijna een gemeenplaats heten, maar helemaal doorgedrongen is ze nog steeds niet: de sleutel tot meer MobiliTijd ligt in ruimtelijke ordening. Dus wonen en werken dichter bij elkaar en efficiënter gebruik van ruimte, wat de mogelijkheden voor ‘volhoudbare’ modaliteiten als lopen, fietsen en OV bevordert. Met de fiets naar de bakker om de hoek, in plaats van met de auto naar een shopping mall aan de snelweg. Zoals Peeters het beknopt stelt: nabijheid is de beste mobiliteit.

Het tweede punt is dat plezier de sleutel is tot het bereiken van dit doel. Bewonderend kijkt Peeters naar het autoprogramma Top Gear, dat een extreem onduurzame levensstijl propageert. Presentator Jeremy Clarkson vertelt echter met zoveel begeestering en humor over de nieuwste benzineslurpers dat het aanstekelijk werkt. Je krijgt er zin van om het gaspedaal eens stevig in te trappen. Plezier zou aldus Peeters veel centraler moeten komen te staan in mobiliteitsbeleid.

Deze stelling kan verbreed worden: plezier zou ook veel centraler moeten komen te staan in schrijfsels over mobiliteit. Weg van Mobiliteit is hier een uitstekend voorbeeld van. Over Nederland ontbreekt zo’n spannend, speels en soepel geschreven boek over mobiliteit vooralsnog. Wie pakt de handschoen op?Een uitgebreidere versie van deze recensie, waarin ook Het Mobielste Land ter Wereld van Kobe Boussauw en Thomas Vanoutrive werd besproken verscheen eerder in Rooilijn (p.456-457).meer publicaties
Eindrapport Pilots Omgevingsvisie 2017-2018
Inzichten, kansrijke aanpakken, handige tips en inspirerende verhalen bij het maken van een omgevingsvisie.
Ruimtelijke Verkenning Energie en Klimaat
Slim schakelen
Vijf pilotregio's hebben ruim een jaar gewerkt aan een regionale energiestrategie. Anne Marieke Schwencke en Ruud Schuurs (AS I-Search) hebben het proces in de regio’s gevolgd. De belangrijkste leerervaringen zijn in samenwerking met RUIMTEVOLK samengevat als lessen voor regio’s die nog aan de slag gaan met een strategie.
Water verbindt
Hoe kan water bijdragen aan de grote opgaven van deze tijd en aan het verhogen van omgevingskwaliteit? RUIMTEVOLK en de Unie van Waterschappen verkennen deze vragen in een publicatie over de rol van water in omgevingsvisies.