Logo Ruimtevolk klein

STRATEGIE

"Slimme steden en regio's verkennen actief hun eigen toekomst en daarbij passende strategieën. Strategieën die meer zijn dan een plan, die een doorlopend proces organiseren van onderzoeken, koers bepalen en uitzetten. Wij ondersteunen onze opdrachtgevers met het verkennen van ontwikkelingen en kansen. Daarbij verbinden we continu thema’s en partijen. Dit vertalen we naar een uitvoeringsgerichte aanpak met concrete handelingsperspectieven voor alle belanghebbenden."

analyse

26 september 2016 • RUIMTEVOLK

Toekomstvisie Roermond

Middelgrote stad Roermond heeft, mede geïnspireerd door het programma Midsize NL, het initiatief genomen voor een nieuwe toekomstvisie. RUIMTEVOLK ondersteunde de gemeente in het proces. Lees verder

123