Logo Ruimtevolk klein

Stagiair Programma Ruimtelijke Ontwikkeling en Energietransitie

RUIMTEVOLK is een kennisorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling. We ondersteunen en inspireren steden, dorpen en regio’s om te komen tot nieuwe antwoorden en handelingsperspectieven bij complexe ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. Dat doen we in projecten, met verkenningen, met kennisbijeenkomsten en via ons eigen inspiratieplatform en uitgebreide netwerk met vele duizenden professionals en organisaties.

Voor ons programma ruimtelijke ontwikkeling en energietransitie zoeken wij een enthousiaste stagiair.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken op korte termijn iemand die voor vier of vijf dagen per week op onze nieuwe plek in Utrecht binnen een team ervaring op wil doen op het gebied van kennisontwikkeling, projectorganisatie en het werken met diverse partijen en belanghebbenden binnen het vakgebied van de ruimtelijke ontwikkeling. Een ondernemende en gedreven master student Planologie, (Sociale) Geografie, Stedenbouw (of een hieraan verwante studie) die uitstekende analytische vaardigheden en een sterke nieuwsgierigheid weet te combineren. Voor deze stageplek is het van belang dat je interesse en affiniteit hebt met vraagstukken rondom de Omgevingswet en dat je aantoonbaar relevante schrijfervaring hebt. Je zult binnen het programma en in projecten onder andere onderzoeken uitvoeren, bijeenkomsten organiseren, de projectleiders ondersteunen en stukken schrijven. Ook is er ruimte voor eigen initiatief.

Heb je interesse? Stuur dan zo snel mogelijk (uiterlijk 10 februari 2017) een motivatie en CV en een aantal recent door jouw geschreven artikelen of papers naar Janneke Rutgers janneke.rutgers@ruimtevolk.nl.