Logo Ruimtevolk klein

Gezonde stadTerloopse contacten voor een veerkrachtige stad

10 juli 2017 • Flip Krabbendam en Henriëtta Joosten

Kun je toevallige voorbijgangers prikkelen om met elkaar over publieke vraagstukken te spreken - vraagstukken die het belang van het individu of de eigen groep overstijgen? Uit onderzoek blijkt dat hoe meer burgers betrokken zijn bij de vraagstukken die ons allemaal aangaan, hoe veerkrachtiger een samenleving is. Het is echter nog niet zo eenvoudig om hier ruimte voor te maken. Henriëtta Joosten en Flip Krabbendam vragen zich af het idee van ‘triangulation’ kan helpen. Lees verder 0

Reuring? Innovatie gedijt juist bij rust

10 mei 2017 • Rutger Noorlander

Tijdens momenten van ontspanning borrelen nieuwe ideeën en oplossingen op. Steden die de concurrentie om kennis en talent aangaan, zouden zich dan ook niet alleen moeten richten op het bieden van reuring, maar ook op het creëren van plekken waar de stedeling tot rust kan komen. Gebaseerd op het idee van ‘deep play’ van Alex Soojung-Kim Pang stelt Rutger Noorlander dat niet zozeer economische activiteiten, maar juist het aanbod en de kwaliteit van intensieve ontspanning een bepalende factor is in het succes van steden. Lees verder 10

Pilots Omgevingsvisie 2017-2018

In kader van het Programma Aan de slag met de Omgevingswet begeleidt RUIMTEVOLK in 2017 en 2018 12 pilots (gemeenten, provincies) bij het opstellen van hun Omgevingsvisie. Lees verder

De hemelse metropool

3 november 2016 • Jeroen Saris

Nu de meerderheid van de mensheid in de stad leeft, lijkt haar triomf voor velen een zekerheid. Glaeser, Florida en ook Zef Hemel schetsen een toekomst van de stad die getuigt van een gevaarlijk optimisme. Om te overleven moet de stad eerst een aantal grote problemen oplossen. Lees verder 2

Stel je voor: 25.000 windmolens op zee

19 oktober 2016 • Maarten Hajer

Alleen een vastberaden overheid kan haar burgers van hun CO2-verslaving afhelpen. De kracht van verbeelding kan hierin een belangrijke rol spelen. Lees verder 0

Geothermie: de versneller voor de energietransitie

15 september 2016 • Marco Vermeulen

Duurzame warmtenetten zijn volgens Marco Vermeulen een belangrijke bron om Nederland in de toekomst van warmte te voorzien. De ruimtelijke impact is laag en het kan de energietransitie een impuls geven. Om dit te realiseren is een Deltaplan Energie nodig. Lees verder 1

De roep om een regisserende overheid

30 juni 2016 • Peter Pelzer en Sjors de Vries

Een faciliterende overheid is geen overheid. Steden en regio's hebben in toenemende mate behoefte aan een ambitieuze en ondernemende overheid die de lijnen van het nieuwe speelveld uitzet. Lees verder 2

50m2 is het medicijn

13 juni 2016 • Wouter Veldhuis

Eenzaamheid is een groot gevaar voor de volksgezondheid. Wanneer overheid en marktpartijen werk willen maken van de gezonde stad, dan is het van belang dat ze investeren in laagdrempelige ontmoetingsplekken in de wijken. Lees verder 1