Logo Ruimtevolk klein

Natuur & landschapNieuw Zicht op Leiden

19 februari 2017 • Daphne Koenders

In de regio Hart van Holland verkennen tien gemeenten via ontwerpend onderzoek samen de weg naar energieneutraliteit. Conclusie: het kan, het biedt economische kansen, maar de ruimtelijke impact is enorm. Lees verder 2

Stuw Grave als opstap naar vaarweg van de toekomst

1 februari 2017 • Jannes Willems

De beschadigde stuw in Grave is niet de enige reden waarom de Nederlandse vaarwegen onze volle aandacht verdienen. De komende jaren ondergaan ze een grootschalige vervangingsoperatie. Dit is hét moment om de vaarweg toekomstbestendig te maken en te verknopen aan grote opgaven zoals de klimaatverandering en energietransitie. Lees verder 0

Pilots Omgevingsvisie 2017-2018

In kader van het Programma Aan de slag met de Omgevingswet begeleidt RUIMTEVOLK in 2017 en 2018 12 pilots (gemeenten, provincies) bij het opstellen van hun Omgevingsvisie. Lees verder

De Volksdijk – strategie voor een dijktransitie

22 november 2016 • Redactie

Strategieën voor dijktransitie in de komende 100 jaar. Lees verder 0

Zeven lessen uit het experiment Oosterwold

15 november 2016 • Judith Lekkerkerker

Het gebied Oosterwold is een experiment in de ruimtelijke ordening en een proeftuin voor de Omgevingswet. Riolering, bereikbaarheid, milieu; Oosterwolders moeten (of beter: mogen) het allemaal zelf doen. Wat betekent dit voor de rol van de overheid en financiering? Drie jaar na de start evalueerde RUIMTEVOLK deze gebiedsontwikkeling en formuleerde zeven lessen. Lees verder 5

De energietransitie: dé ruimtelijke opgave met stip

8 september 2016 • Sjors de Vries

De snelheid van en draagvlak voor de energietransitie wordt in hoge mate bepaald door kennis en competenties in het ruimtelijk domein. Lees verder 3

Te koop: megastal

31 augustus 2016 • Daphne Koenders

De leegstand van boerderijen, schuren en erven stijgt momenteel explosief. Verloedering dreigt. Eigenaren en overheden op het platteland worstelen met het vraagstuk dat vraagt om lef van plattelandsgemeenten en creatieve ideeën van ondernemers. Lees verder 1

Het landschap in 2070

5 juli 2016 • Daphne Koenders

Met Challenge Landschap 2070 schetsen kennisinstellingen en ontwerpbureaus de eerste beelden van het landschap van de toekomst. Lees verder 0