Logo Ruimtevolk klein

Publieke ruimteReuring? Innovatie gedijt juist bij rust

10 mei 2017 • Rutger Noorlander

Tijdens momenten van ontspanning borrelen nieuwe ideeën en oplossingen op. Steden die de concurrentie om kennis en talent aangaan, zouden zich dan ook niet alleen moeten richten op het bieden van reuring, maar ook op het creëren van plekken waar de stedeling tot rust kan komen. Gebaseerd op het idee van ‘deep play’ van Alex Soojung-Kim Pang stelt Rutger Noorlander dat niet zozeer economische activiteiten, maar juist het aanbod en de kwaliteit van intensieve ontspanning een bepalende factor is in het succes van steden. Lees verder 10

De nieuwe wijkaanpak: Zilverkamp Huissen

De bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisatie, de gemeente Lingewaard en de provincie Gelderland willen gezamenlijk een impuls geven aan de kwaliteit en leefbaarheid van de wijk Zilverkamp in Huissen. Ambitie is om dit jaar te experimenteren met nieuwe vormen van samenwerking en voor de middellange termijn een gedragen en vooral uitvoeringsgericht wijkontwikkelingsplan op te stellen. Op […] Lees verder

Het publiek domein als grote gelijkmaker

25 maart 2017 • Anne Seghers en Sjors de Vries

Door de eeuwen heen was de stad de plek waar de werelden van arm en rijk voortdurend met elkaar in aanraking kwamen. De (semi) publieke ruimte van straten, pleinen, parken en koffiehuizen was de plek voor binding en ongedwongen ontmoeting tussen mensen van uiteenlopende sociale herkomst. Dit beeld is de veranderd. De stedeling van nu trekt zich steeds verder terug in zijn eigen bubbel, ook in de publieke ruimte. In deze longread gaan Sjors de Vries en Anne Seghers op zoek naar de gevolgen van deze ontwikkeling. Hun conclusie: er zijn nieuwe ruimtelijke strategieën nodig om ontmoeting en het doorprikken van deze bubbels in het publieke domein te stimuleren. Ze benoemen vijf opgaven voor de moderne stedenbouw en stadsplanning. Lees verder 0

De deeleconomie kent winnaars en verliezers

27 oktober 2016 • Freek Liebrand

De toekomst van nieuwe stedelijke businessmodellen is onzeker. Het zesde RUIMTEVOLK College schetste voorzichtig optimisme, maar ook een schaduwkant van de deeleconomie. Lees verder 0

Stel je voor: 25.000 windmolens op zee

19 oktober 2016 • Maarten Hajer

Alleen een vastberaden overheid kan haar burgers van hun CO2-verslaving afhelpen. De kracht van verbeelding kan hierin een belangrijke rol spelen. Lees verder 0

Waarom de spontane stad niet van de grond komt

29 september 2016 • Gerben Helleman

Organische gebiedsontwikkeling, natuurlijke wijkvernieuwing, de spontane stad. Mooie termen, maar het is nog steeds zoeken naar een nieuwe verhouding tussen de wensbeelden en praktijken van overheden, planners, instituties en de dagelijkse werkelijkheid van bewoners. Vijf redenen waarom. Lees verder 5

De smokkelwaar van Jane Jacobs

16 juni 2016 • Josse de Voogd

Tijdens het RUIMTEVOLK College over het gedachtegoed van Jane Jacobs bleek niet alleen dat haar werk veelomvattender is dan vaak wordt gedacht, maar misschien ook wel een te romantisch beeld van de stad geeft. Lees verder 1

50m2 is het medicijn

13 juni 2016 • Wouter Veldhuis

Eenzaamheid is een groot gevaar voor de volksgezondheid. Wanneer overheid en marktpartijen werk willen maken van de gezonde stad, dan is het van belang dat ze investeren in laagdrempelige ontmoetingsplekken in de wijken. Lees verder 1