Logo Ruimtevolk klein

Wonen

Zoek in

blogsagendapublicatiesprojecten


projecten

8 september 2017 • Redactie

Strategie gezond stedelijk leven

De gemeente Utrecht zet in op gezonde verstedelijking. RUIMTEVOLK helpt de gemeente om deze wens en ambitie om te zetten in een basisverhaal voor de stad. Lees verder

projecten

2 september 2017 • Redactie

Verkenning Regiodeals

RUIMTEVOLK begeleidt krimp- en anticipeerregio's, provincies en Rijk bij het vormgeven van Regiodeals. Lees verder

projecten

1 september 2017 • Redactie

Verstedelijking Zuid-Holland

In opdracht van de provincie Zuid-Holland doet RUIMTEVOLK onderzoek naar duurzame strategieën en een instrumentarium voor de verstedelijkingsopgave van Zuid-Holland. Lees verder

projecten

1 september 2017 • Redactie

Water verbindt: water in omgevingsvisies

Samen met de Unie van Waterschappen werkt RUIMTEVOLK aan een publicatie rond de rol van water in omgevingsvisies: Water verbindt. Hoe kan water bijdragen aan de grote opgaven van deze tijd en aan het verhogen van omgevingskwaliteit? Lees verder

publicaties

16 augustus 2017 • Redactie

De staat van Oosterhout

Het Brabantse Oosterhout werkt aan een integrale langere termijnvisie op de ontwikkeling van de gemeente. De eerste stap is een analyse van het 'DNA' en functioneren van de stad en de regio. RUIMTEVOLK heeft deze analyse en het interactieve proces verzorgd. Lees verder

projecten

12 augustus 2017 • Redactie

De staat van Oosterhout

Het Brabantse Oosterhout werkt aan een integrale langere termijnvisie op de ontwikkeling van de gemeente. In navolging van de studie Midsize Brabant gaat daarbij expliciet aandacht uit naar de trends die op de middelgrote stad afkomen en naar de positie van Oosterhout in de regio. De eerste stap is een analyse van het 'DNA' en functioneren van de stad en de regio. Lees verder

projecten

1 mei 2017 • Redactie

De nieuwe wijkaanpak: Zilverkamp Huissen

De bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisatie, de gemeente Lingewaard en de provincie Gelderland willen gezamenlijk een impuls geven aan de kwaliteit en leefbaarheid van de wijk Zilverkamp in Huissen. Ambitie is om dit jaar te experimenteren met nieuwe vormen van samenwerking en voor de middellange termijn een gedragen en vooral uitvoeringsgericht wijkontwikkelingsplan op te stellen. Op […] Lees verder

blogs

10 maart 2017 • Klaas Mulder

Hoezo eenzijdig? Corporaties in verkiezingstijd

In verkiezingstijd staat de ‘eenzijdige wijk’ ineens weer op de agenda. Europese regels en eenzijdig toewijzingsbeleid leiden volgens woningcorporaties tot de teloorgang van wijken. Zij pleiten daarom voor meer investeringsruimte, buiten hun kerntaken. Dit pleidooi is echter een rookgordijn. Het is tijd voor deprietpratisering. Lees verder